Marketing Zakres na kierunku zarządzanie I stopnia

Dzień otwarty – 5 września, sobota, godz. 12:00
Szanowni Państwo, najbliższy dzień otwarty odbędzie się w formule online na naszym profilu facebookowym: facebook.com/kozminski.

ZAPRASZAM NA STUDIA 

Marketing to nie tylko „dobre pomysły, lepszy smak”, a może nawet „życie ze smakiem”? Trzeba pamiętać, że jest „nie dla idiotów” i „doda Ci skrzydeł”. Prawie każdy zna się na marketingu, ale „prawie robi wielką różnicę” i nie pomogą tu nawet „codziennie niskie ceny”. „Ponieważ jesteś tego warta” i jest to „najlepsze dla mężczyzny”.

Marketing to umiejętność myślenia o rynku: zauważania potrzeb klientów, rozumienia konkurencji, budowania strategii. Wymaga wszechstronnych kompetencji w zależności od obszaru zaangażowania danej osoby. Swoje miejsce znajdą w nim zarówno kreatywni entuzjaści, jak i zrównoważeni analitycy, skoncentrowani stratedzy, jak i otwarci na ludzi organizatorzy.

Naszym studentom oferujemy nie tylko interesujące wykłady, konwersatoria i warsztaty na najwyższym poziomie, ale także możliwość zdobycia doświadczenia oraz dostęp do szerokiej oferty spotkań z praktykami. W nauczaniu duży nacisk kładziemy na powiązanie instrumentów marketingu z aktualnymi procesami zachodzącymi na rynku. Praktyczny wymiar studiowania znajduje odzwierciedlenie m.in. w realizacji warsztatów marketingowych, opracowania planu marketingowego dla nowego biznesu lub wprowadzenia produktu/marki na rynek.  

Zdobędą tu Państwo niezbędną wiedzę, jednocześnie kształtując umiejętności analitycznego myślenia, wielowymiarowej oceny, kreatywności oraz innowacyjności. Nauczycie się, jak korzystać z nowoczesnych technologii w marketingu. Tworząc program zakresu, założyliśmy, że w niektórych obszarach marketing wymaga kreatywności, w innych zrozumienia wyników badań, w jeszcze innych – umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z innymi osobami. Zwieńczeniem i zarazem podsumowaniem będzie przedmiot pod nazwą planowanie marketingowe, podczas którego przy współpracy z wybranymi firmami studenci będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Dodatkowo studia są przepustką dla tych, którzy chcieliby kontynuować naukę na studiach magisterskich w ALK w zakresie zarządzania marką i strategii marketingowych.

Serdecznie Państwa zachęcam i zapraszam do wyboru zakresu marketing!

dr Paweł de Pourbaix
Kierownik studiów

O ZAKRESIE 

Studia w zakresie marketing kształcą menedżerów i przedsiębiorców, którzy potrafią:

 • przygotować i wdrożyć plan marketingowy
 • ocenić efektywność podejmowanych działań
 • analizować dane i wykorzystywać je do podejmowania decyzji marketingowych
 • współpracować z firmami obsługującymi marketingową działalność przedsiębiorstw
 • skutecznie komunikować się w zespole

ATUTY ZAKRESU 

 • Doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna z rozległą praktyką w środowisku biznesowym
 • Aktywne metody nauczania, przy wykorzystaniu studiów przypadków, ćwiczeń i dyskusji
 • Udział w wybranych zajęciach przedstawicieli współpracujących firm, którzy pokazują dobre praktyki i realizują warsztaty (np. L'Oréal, Orange, 4F, Webankieta, OptiBuy, Dachser)
 • Udział studentów przy wsparciu zespołu Katedry Marketingu ALK w konkursach branżowych (np. Brandstorm) i innych programach rozwojowych (np. Talent Development Program w L'Oréal)
 • Wizyty studyjne w firmach połączone z warsztatami i rozwiązywaniem case studies
 • Możliwość odbywania staży, praktyk w firmach, z którymi pracujemy podczas warsztatów (m.in. ABM Agencja Badań Marketingowych, Ferrero Rocher, KPMG, Agencja WALK, Cukier Works)
 • Możliwość działania w Naukowym Kole Marketingu „Kreatywni”, które powstało z myślą o prawdziwych pasjonatach oraz pozwala na pogłębianie wiedzy i doświadczeń związanych z pracą w marketingu

ADRESACI STUDIÓW 

Propozycję wyboru zakresu marketing kierujemy przede wszystkim do osób, które są lub chciałyby być zaangażowane w:

 • decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie - od mikroprzedsiębiorstwa (także własnego) do korporacji – produkcyjnej, usługowej, handlowej
 • operacyjne działania marketingowe w przedsiębiorstwach, organizacjach niekomercyjnych i instytucjach publicznych
 • obsługę marketingową aktywności przedsiębiorstw (agencje reklamowe, badawcze, PR itp.)

PARTNERZY STUDIÓW 

Partnerami merytorycznymi studiów są:

 

ABM – Agencja Badań Marketingowych – wspólne projekty i badania rynkowe

Allegro Brand Experience Agency – warsztaty dla studentów, praktyki lub/i staże
Digital Experts Club – organizacja zrzeszająca 100 menedżerów i dyrektorów z branży digital

Sotrender – dostawca narzędzia do analizy najważniejszych mediów społecznościowych oraz moderacji

Napoleon Sp. z o.o. – twórca narzędzia NapoleonCat – platformy do analityki, publikacji i moderacji treści marketingowych w social media

Webankieta.pl – dostawca narzędzia do realizacji badań ankietowych online

Agencja Cukier Works – warsztaty dla studentów

Brand24 – dostawca platformy do monitorowania treści w Internecie

SALESmanago – dostawca kompleksowego oprogramowania nowej generacji do automatyzacji marketingu

WALK – agencja 360 – warsztaty, staże, miejsca pracy dla studentów i absolwentów ALK

 


Czy wiesz, że każdy student naszej Akademii otrzymuje darmowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej LinkedIn Learning oraz do e-gazety i platformy wiedzy "Financial Times"...

RADA MARKETINGU I TRANSFORMACJI CYFROWEJ ALK 

Studia objęte są patronatem Rady Marketingu i Transformacji Cyfrowej powołanej w ALK w styczniu 2020 r. Celem Rady jest stworzenie forum współpracy świata nauki i biznesu w obszarze marketingu i transformacji cyfrowej w obszarach rozwoju i promocji badań oraz edukacji. Rada ma istotne znaczenie dla nawiązania ścisłych i rzeczywistych kontaktów między dydaktyką, badaniami a praktyką w celu wsparcia programów dydaktycznych i naukowych prowadzonych przez Katedrę Marketingu, jak również Katedrę Nauk Społecznych ALK. Więcej informacji

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Jako student otrzymasz:

  Wiedzę na temat:

 • instrumentów marketingu i ich wykorzystania w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów działania
 • procesu podejmowania decyzji o zakupie przez nabywców
 • procesów konkurencyjnych
 • specyfiki działania na rynku B2B
 • specyfiki działań marketingowych prowadzonych w Internecie

  Umiejętności w zakresie:

 • projektowania modelu biznesu dla przedsięwzięcia rynkowego, a w szczególności przygotowania i wdrożenia planu marketingowego
 • zastosowania marketingu w biznesie rodzinnym
 • prognozowania konsekwencji projektowanych działań 
 • wejścia na rynek z nową marką
 • przygotowania planu kampanii komunikacji marketingowej
 • wykorzystania Internetu w działaniach marketingowych firmy
 • analizy i wykorzystania danych i informacji rynkowych
 • planowania kariery w marketingu

  Kompetencje w zakresie:
 • pracy w zespołach projektowych
 • prezentacji projektu

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Absolwenci studiów będą przygotowani do podejmowania decyzji marketingowych we własnych przedsiębiorstwach, a także do objęcia stanowisk takich jak:

 • Specjalista ds. PR, e-commerce, komunikacji marketingowej, reklamy, sprzedaży
 • Menedżer produktu (junior, asystent)
 • Analityk ds. rynku
 • Ekspert ds. badań marketingowych
 • Specjalista ds. social media

PRZEDMIOTY ZAKRESU MARKETING 

 • Marketing internetowy
 • Strategia produktu i marki
 • Zachowania nabywców
 • Strategie ceny i dystrybucji
 • Komunikacja marketingowa
 • Warsztaty marketingowe 
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Nowe trendy w marketingu
 • Planowanie marketingowe
 • Marketing i kreatywność
 • Marketing B2B
 • Wykłady do wyboru oraz ograniczonego wyboru (realizowane wspólnie ze studentami innych zakresów)

KIEROWNIK STUDIÓW 

dr Paweł de Pourbaix

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, adiunkt, a aktualnie starszy wykładowca w Katedrze Marketingu ALK, z którą jest związany od 2000 roku. Jego zainteresowania badawcze obejmują zachowania młodych nabywców, zarządzanie w sporcie, marketing relacyjny, sales management. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w sporcie.

Prowadzi wykłady, ćwiczenia i warsztaty na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych (MBA dla kadry medycznej, MBA dla inżynierów). Specjalista w prowadzeniu szkoleń i trener z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta. Autor artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych poświęconych tematyce marketingowej.


Zakresem opiekuje się Katedra Marketingu ALK:
strona www

Strona na Facebooku