Studia III stopnia (doktoranckie) i prawnicze seminarium doktoranckie 

Godziny pracy Biura:

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek – Czwartek – 10.00 – 15.00

Piątek zjazdowy – 10.00 – 17.00

Piątek niezjazdowy – 10.00 – 15.00

Sobota zjazdowa – 08.00 – 15.30

Sobota niezjazdowa – nieczynne

Niedziela zjazdowa – 08.30 – 15.00

Niedziela niezjazdowa - nieczynne

W dniu 16.03 oraz 20.03.2019r., Biuro jest nieczynne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania

KADRA NAUKOWA 

Wykładowcami w Studium Doktoranckim i promotorami prac doktorskich w Akademii Leona Koźmińskiego są wybitni naukowcy, autorzy powszechnie cenionych monografii i ogólnopolskich podręczników akademickich.

Kadra naukowa oraz aktualni opiekunowie naukowi i promotorzy:

 • prof. Witold T. Bielecki - badania operacyjne 
 • prof. Krystyna Cholewicka-Goździk - przedsiębiorczość
 • Prof. Jerzy Cieślik - przedsiębiorczość
 • prof. Lechosław Garbarski - marketing
 • prof. Dariusz Jemielniak - zarządzanie 
 • prof. Eugeniusz Kąciak - przedsiębiorczość
 • prof. Izabela Koładkiewiecz - firmy rodzinne, nadzór korporacyjny
 • prof. Andrzej K. Koźmiński - zarządzanie 
 • prof. Magdalena Krzyżanowska - marketing
 • prof. Dominika Latusek-Jurczak - teoria organizacji
 • prof. Grzegorz Mazurek - wirtualizacja marketingu
 • prof. Jan Myszewski - zarządzanie jakością
 • prof. Krzysztof Obłój - zarządzanie strategiczne
 • prof. Anna Olejniczuk-Merta - marketing
 • prof. Bolesław Rok - etyka biznesu, CSR
 • prof. Robert Rządca - zarządzanie strategiczne
 • prof. Jolanta Szaban – zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • prof. Czesław Szmidt – zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • prof. Teresa Taranko - marketing