Studia III stopnia (doktoranckie) 

Godziny pracy Biura:

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek – Czwartek – 10.00 – 15.00

Piątek zjazdowy – 10.00 – 17.00

Piątek niezjazdowy – 10.00 – 15.00

Sobota zjazdowa – 08.00 – 15.30

Sobota niezjazdowa – nieczynne

Niedziela zjazdowa – 08.30 – 15.00

Niedziela niezjazdowa - nieczynne

W dniu 16.03 oraz 20.03.2019r., Biuro jest nieczynne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania

ZARZĄDZANIE 

Program studiów

PROGRAM 4-LETNICH STACJONARNYCH  STUDIÓW DOKTORANCKICH W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH - W DYSCYPLINIE NAUKI O ZARZĄDZANIU  OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE OBSZARY:

- Metodologia badań społecznych,

- Jakościowe i statystyczne metody badań naukowych, 

- Analiza danych,

- Zarządzanie,

- Ekonomia,

- Globalizacja w ujęciu socjoekonomicznym,

- Behawioralna teoria decyzji,

- Academic English,

- Teoria i badania rozwoju ekonomicznego,

- Teoria i badania w rachunkowości,

- Teoria i badania strategii organizacji,

- Teoria i badania w zarządzaniu zasobami ludzkimi,

- Badania przedsiębiorczości w Polce i na świecie,

- Zarządzanie marketingowe,

- Warsztaty badawcze,

- Proseminaria,

- Seminaria.

 

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 • Na I roku studiów prowadzone jest seminarium, którego celem jest przygotowanie projektu rozprawy doktorskiej w wybranym przez doktoranta obszarze. Pod koniec I roku studiów doktorant powinien mieć gotowy projekt nadający się do realizacji we współpracy z wybranym przez siebie opiekunem naukowym.
 • Na II roku studiów doktoranci kontynuują studia teoretyczne i prace nad metodologią nad rozprawami pod opieką  opiekuna/przyszłego promotora.
 • Na III roku doktorant powinien nadal pracować nad badaniami.
 • Na IV roku trwa analiza wyników badań i prace redakcyjne, a także doktorant może złożyć wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego przez Senat Szkoły; otwarcie przewodu może nastąpić wcześniej, jeśli postępy doktoranta potwierdzone zostaną przez opiekuna naukowego.

 

 

 

 

 

Cele studiów i sposoby ich realizacji

CELE STUDIÓW:

 • przygotowanie doktorantów do samodzielnej pracy naukowej, której wynikiem będzie rozprawa doktorska
 • zapoznanie się z metodologią badań naukowych, w tym z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i socjologii
 • wykształcenie umiejętności związanych z warsztatem naukowym, w tym: posługiwania się literaturą naukową, konceptualizacją i operacjonalizacją badań naukowych, pisania i dokumentowania tekstów naukowych itp.
 • wykształcenie umiejętności prezentacji swoich poglądów, dyskusji naukowej, a także umiejętności dydaktycznych

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW:

 • przyswojenie podstaw teorii organizacji i zarządzania na poziomie podstawowym i zaawansowanym
 • opanowanie podstaw makro- i mikroekonomii na poziomie podstawowym i zaawansowanym
 • zrozumienie istoty współczesnych systemów ekonomicznych
 • zrozumienie procesów integracji gospodarczej i globalizacji
 • przyswojenie elementów teorii instytucji i instytucjonalizacji
 • opanowanie warsztatu badawczego w naukach społecznych, w tym jakościowych i ilościowych metod badań naukowych