Studia III stopnia (doktoranckie) 

Godziny pracy Sekretariatu:

Poniedziałek - nieczynne

Wtorek - Piątek - 09.00 - 16.00

Soboty zjazdowe - 08.00 - 18.00

Soboty pozostałe - 09.00 - 14.00

Niedziela - nieczynne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania

EKONOMIA I FINANSE 

Program studiów

PROGRAM 4-LETNICH STACJONARNYCH  STUDIÓW DOKTORANCKICH W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH - W DYSCYPLINIE EKONOMIA I FINANSE OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE OBSZARY:

- Metodologia badań społecznych,

- Jakościowe metody badań naukowych,

- Statystyczne metody badań naukowych, 

- Zastosowanie narzędzi ekonometrycznych w ekonomii i finansach,

- Analiza danych,

- Konsultacja narzędzi badawczych,

- Zarządzanie,

- Mikro, Makroekonomia,

- Finanse

- Behawioralna teoria decyzji,

- Academic English,

- Elementy naukoznawstwa i etyki,

- Teoria i badania rozwoju ekonomicznego,

- Teoria rachunkowości i kontroli,

- Finanse empiryczne,

- Współczesne finanse,

- Badania empiryczne w rachunkowości

- Warsztaty badawcze,

- Współczesne finanse - teoria i paradygmaty,

- Polityka ekonomiczna gospodarki otwartej,

- Seminaria.

 

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 • Na I roku studiów prowadzone jest seminarium, którego celem jest przygotowanie projektu rozprawy doktorskiej w wybranym przez doktoranta obszarze. Pod koniec I roku studiów doktorant powinien mieć gotowy projekt nadający się do realizacji we współpracy z wybranym przez siebie opiekunem naukowym.
 • Na II roku studiów doktoranci kontynuują studia teoretyczne i prace nad metodologią nad rozprawami pod opieką  opiekuna/przyszłego promotora.
 • Na III roku doktorant powinien nadal pracować nad badaniami.
 • Na IV roku trwa analiza wyników badań i prace redakcyjne, a także doktorant może złożyć wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego przez Senat Szkoły; otwarcie przewodu może nastąpić wcześniej, jeśli postępy doktoranta potwierdzone zostaną przez opiekuna naukowego.

 

 

 

Cele studiów i sposoby ich realizacji

CELE STUDIÓW:

 • przygotowanie doktorantów do samodzielnej pracy naukowej, której wynikiem będzie rozprawa doktorska
 • zapoznanie się z metodologią badań naukowych, w tym z zakresu ekonomii i finansów
 • wykształcenie umiejętności związanych z warsztatem naukowym, w tym: posługiwania się literaturą naukową, konceptualizacją i operacjonalizacją badań naukowych, pisania i dokumentowania tekstów naukowych itp.
 • wykształcenie umiejętności prezentacji swoich poglądów, dyskusji naukowej, a także umiejętności dydaktycznych

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW:

 • przyswojenie podstaw teorii organizacji i zarządzania na poziomie podstawowym
 • opanowanie podstaw makro- i mikroekonomii na poziomie podstawowym i zaawansowanym
 • zrozumienie istoty współczesnych systemów ekonomicznych
 • zrozumienie procesów integracji gospodarczej i globalizacji
 • opanowanie warsztatu badawczego w naukach społecznych, w tym  ilościowych metod badań naukowych