Socjologiczne Seminarium Doktorskie 

Godziny pracy Biura:

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek – Czwartek – 10.00 – 15.00

Piątek zjazdowy – 10.00 – 17.00

Piątek niezjazdowy – 10.00 – 15.00

Sobota zjazdowa – 08.00 – 15.30

Sobota niezjazdowa – nieczynne

Niedziela zjazdowa – 08.30 – 15.00

Niedziela niezjazdowa - nieczynne

W dniu 28.04 oraz 10.05.2019r., Biuro jest nieczynne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania

Wymagane dokumenty 

 

Informacja o zasadach rekrutacji na Socjologiczne Seminarium Doktorskie

Wymagane dokumenty:

 Kandydaci, zainteresowani uczestnictwem w Socjologicznym Seminarium Doktorskim, proszeni są o złożenie podania o przyjęcie na Seminarium, wraz z następującymi załącznikami:

- Odpisem dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem.

- Listem motywacyjnym wraz z opisem zainteresowań badawczych, ewentualnie wskazaniem opiekuna naukowego.

- CV.

- Kserokopią dowodu osobistego.

- 1 fotografią o formacie identycznym jak do dowodu osobistego.

- Potwierdzeniem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł (Absolwenci studiów magisterskich Akademii Leona Koźmińskiego są z niej zwolnieni).

 Do podania można dołączyć również kserokopie publikacji naukowych kandydata oraz wstępny projekt rozprawy doktorskiej. Dokumenty te pozwolą nam lepiej poznać zainteresowania i potencjał przyszłego uczestnika Seminarium. Nie są one jednak niezbędnym warunkiem przyjęcia. Rozumiemy, że stworzenie projektu pracy doktorskiej na tak wczesnym etapie, może okazać się niemożliwe. Zdajemy sobie również sprawę, że droga do pierwszych publikacji naukowych bywa długa i trudno ich wymagać od osób, które świeżo ukończyły studia wyższe lub dopiero niedawno zainteresowały się możliwościami pracy naukowej.

 Na dokumenty czekamy do 30 października 2018 r.

Można je składać w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Awansów Naukowych w Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 59, pokój A/105 w godzinach wtorek-piątek – 09.00-16.00, soboty w godzinach 09.00 – 13.00.

Dokumenty można również wysyłać pocztą na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, Biuro ds. Studiów Doktoranckich, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, pokój A/105.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto Akademii Leona Koźmińskiego (Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa)  PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko kandydata, z dopiskiem Socjologiczne Seminarium Doktorskie.

 

Kontakt:

E-mail - centrum@alk.edu.pl

Tel. 22 519 21 83, 534 600 590

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna 

Kandydaci, których Komisja Rekrutacyjna, na podstawie analizy przesłanych dokumentów, zakwalifikuje do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego, zostaną drogą mailową lub telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się przed komisją, w skład której wchodzi Kierownik Katedry Nauk Społecznych lub Kierownik Seminarium Doktorskiego oraz samodzielny pracownik naukowy, którego zainteresowania badawcze są zbieżne z zainteresowaniami kandydata. W skład Komisji może wchodzić także osoba wyznaczona przez Rektora ALK. Przedmiotem rozmowy będą plany i zainteresowania naukowe kandydata.

W ciągu siedmiu dni od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, poinformujemy kandydatów o decyzji w sprawie przyjęcia na Seminarium.

 

OPŁATY:

Opłata za 1 i 2 semestr - po 3900 pln

Opłata za kolejne semestry (3-10) - 2900 pln