Studia III stopnia (doktoranckie) 


Kontakt: 
Rafał Dobosz

Kierownik Biura ds. Studiów Doktoranckich i Awansów Naukowych

Godziny pracy Biura:

15.10 - nieczynne

16.10 - 10.00 - 14.00

17.10 - 13.00 - 16.00

18.10 - 10.00 - 17.00

19.10 - 13.00 - 18.00

20.10 - 09.00 - 16.00

21.10 - 09.00 - 15.00

22.10 - 11.00 - 17.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady naboru 

Nabór kandydatów na studia doktoranckie z zarządzania w języku polskim odbywa się raz w roku.

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie:

  • przedstawionej charakterystyki zainteresowań naukowych
  • wyników  testu kompetencyjnego (predyspozycji)
  • oceny poziomu znajomości języków obcych  (na podstawie testu)
  • oceny eseju przygotowanego w formie audytoryjnej (w jęz. polskim) o objętości ok. 1200 słów dotyczącego obszaru badawczego, który zamierza się Pani/Pan zająć wskazując, jakie jest jego znaczenie (research that matters).

  • rozmowy  kwalifikacyjnej
  • Wymagane dokumenty

Przy zgłoszeniu na studia należy złożyć następujące dokumenty:

 

Opłaty:

Opłata kwalifikacyjna - brak

Opłata semestralna - 4500 pln

 Lista potencjalnych opiekunów naukowych

 

Kandydaci na studia doktoranckie proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów pocztą lub osobiste ich dostarczenie do pokoju A/105 w siedzibie naszej uczelni w Warszawie,  ul. Jagiellońska 59 w godzinach pracy Biura lub w dogodnym dla Państwa terminie po wcześniejszym umówieniu się. Dokumenty można zostawić także w recepcji w budynku A lub D z dopiskiem: studia doktoranckie. 

 

Informacje na temat prawniczego seminarium doktoranckiego można uzyskać tutaj lub pod telefonami: 22 519 21 49, 22 519 21 50