Studia III stopnia (doktoranckie) 

Godziny pracy Biura:
Poniedziałek - piątek: 9.00 - 16.00
Sobota: 9.00 - 13.00

W dniach 02 - 11.06.2018 Biuro jest nieczynne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady naboru 

 Nabór kandydatów odbywa się raz w roku.

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie:

  • przedstawionej charakterystyki zainteresowań naukowych
  • wyników  testu kompetencyjnego (predyspozycji)
  • oceny poziomu znajomości języków obcych  (na podstawie testu)
  • oceny eseju przygotowanego w formie audytoryjnej (w jęz. polskim) o objętości ok. 1200 słów dotyczącego obszaru badawczego, który zamierza się Pani/Pan zająć wskazując, jakie jest jego znaczenie (research that matters).

  • rozmowy  kwalifikacyjnej
  • Wymagane dokumenty

Przy zgłoszeniu na studia należy złożyć następujące dokumenty:

 

 Lista potencjalnych opiekunów naukowych

Uchwała Senatu ALK dotycząca warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie

Kandydaci na studia doktoranckie proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów pocztą lub osobiste ich dostarczenie do pokoju A/105 w siedzibie naszej uczelni w Warszawie,  ul. Jagiellońska 59 w godzinach pracy Biura lub w dogodnym dla Państwa terminie po wcześniejszym umówieniu się. Dokumenty można zostawić także w recepcji w budynku A lub D z dopiskiem: studia doktoranckie. 

 

Informacje na temat prawniczego seminarium doktoranckiego można uzyskać tutaj lub pod telefonami: 22 519 21 49, 22 519 21 50