Studia III stopnia (doktoranckie) i prawnicze seminarium doktoranckie 

dr André Helin - Prezes Zarządu BDO Polska, absolwent studiów doktoranckich w ALK

"Uczelnia Koźmińskiego stworzyła mi warunki umożliwiające łączenie obowiązków służbowych z pracą nad doktoratem. Wyjątkowość tej Uczelni stanowią profesorowie, którzy mają bezpośredni kontakt z życiem gospodarczym i doskonale je rozumieją".

Brak wyników do pokazania

DLACZEGO STUDIA DOKTORANCKIE W AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO? 

 • Nad Twoim rozwojem czuwać będą wybitni profesorowie posiadający wieloletnie doświadczenie promotorskie.
 • Studia doktoranckie w ALK zostały stworzone z myślą o specjalistach aktywnych zawodowo – są to studia niestacjonarne, dostosowane do czasu pracy.
 • Uczestnicy zyskują możliwość wykorzystania poznanej metodologii i warsztatu badawczego w projektach zawodowych.
 • Uczelnia zapewnia doskonałe instrumentarium naukowe, które wspomaga doktorantów w zrozumieniu i pokonywaniu barier związanych z pracą intelektualną o charakterze naukowym.
 • Gwarancją wysokiego poziomu uczelni są prestiżowe akredytacje, EQUIS, AMBA, AACSB oraz wysoka pozycja w „Financial Times” Business Schools Rankings, które plasują ALK wśród najlepszych szkół biznesowych w świecie.

DLACZEGO STOPIEŃ DOKTORA?

 • Studia doktoranckie to doskonała kontynuacja ścieżki rozwoju zawodowego i intelektualnego.
 • Stopień doktora wzmocni Twoją pozycję w biznesie i administracji – coraz częściej w wielu środowiskach zawodowych (np. administracja, bankowość, konsulting) menedżerowie wyższego szczebla szczycą się posiadaniem stopnia naukowego.
 • Jeśli interesuje Cię kariera akademicka, stopień doktora pozwoli Ci dostać pracę w dobrej uczelni oraz wzmocni Twoją pozycję w środowisku akademickim.

DLA KOGO STUDIA DOKTORANCKIE?

 • Dla wszystkich osób poszukujących możliwości rozwoju intelektualnego.
 • Dla praktyków z sektora biznesowego i administracji pragnących zdobyć stopień doktora jako cenny wyróżnik na rynku pracy.
 • Dla ekspertów z branży konsultingu, gdzie stopień doktora komunikuje klientom potencjał intelektualny specjalistów i doradców.
 • Dla osób planujących rozwój kariery akademickiej.
 • Dla osób zainteresowanych badaniami naukowymi w obszarze zarządzania, ekonomii i finansów.