MASTER IN APPLIED GLOBAL ECONOMICS, master in economics, master degree economics

Master in Applied Global Economics

Poziom
Studia II stopnia
Czas trwania
2 lata
Język
EN
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb stacjonarny
Broszura
Kontakt
Dana Duda
Kierownik ds. rekrutacji na studia w jęz. angielskim
Dana Duda
O kierunku
Podstawowe informacje

Kliknij TUTAJ, aby dołączyć do grupy na Facebooku dla kandydatów tego programu.

Kierunek Master in Applied Global Economics dostarcza studentom zaawansowanej wiedzy na temat teorii ekonomii i jej praktycznych zastosowań w rzeczywistych problemach.

Jeśli zdecydujesz się na program Master in Applied Global Economics w Akademii Leona Koźmińskiego, zapewnimy Ci:

 • Niepowtarzalne doświadczenie zdobyte podczas studiów dzięki naszym innowacyjnym metodom nauczania.
 • Zaawansowaną wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii.
 • Zaawansowaną znajomość najnowocześniejszego oprogramowania do ekonometrii.
 • Zaawansowaną wiedzę z zakresu analizy polityki gospodarczej.
 • Szeroki wybór przedmiotów do wyboru.

Dodatkowe korzyści wynikające z naszej oferty edukacyjnej Wszyscy studenci Akademii Leona Koźmińskiego otrzymują nieograniczony, bezpłatny dostęp do MobLab oraz LinkedIn Learning, dzięki którym mogą doskonalić swoje umiejętności i zdobywać dodatkową wiedzę jeszcze w trakcie studiów.

Atuty kierunku - Cztery filary programu:
1
Zaawansowane przygotowanie

Kompleksowy program obejmujący zaawansowane kursy z mikroekonomii, teorii gier, makroekonomii, ekonometrii, analizy polityki gospodarczej i innych pokrewnych dyscyplin (np. ekonomii behawioralnej i teorii handlu).

2
Wyjątkowe środowisko studiów

Inspirujące i wciągające środowisko akademickie, w którym studenci są zachęcani do współpracy i wymiany pomysłów.

3
Międzynarodowa mentalność

Międzynarodowa kadra wykładowców, intensywne szkolenia językowe oraz kilka możliwości udziału w programach wymiany międzynarodowej.

4
Perspektywy rozwoju kariery

Szeroki zakres możliwości rozwoju kariery w organizacjach międzynarodowych, międzynarodowych instytucjach gospodarczych, przedsiębiorstwach wielonarodowych, firmach konsultingowych, bankach i najlepszych uniwersytetach.

Lider kierunku oraz Dziekan czekają na Ciebie w murach uczelni!
prof. ALK dr hab. Waldemar Karpa

Jesteś pasjonatem globalnych rynków? Chcesz zrozumieć złożoność współczesnego życia gospodarczego? Czy jesteś wystarczająco ciekaw, aby odkryć geopolityczne otoczenie gospodarki?

A może chcesz posiąść niezbędną wiedzę i umiejętności, które otworzą przed Tobą nowe możliwości rozwoju kariery – zarówno w biznesie, instytucjach międzynarodowych, doradztwie, jak i nauce?

Nie szukaj dalej. Program Master of Applied Global Economics to optymalne połączenie wiedzy i umiejętności, które z pewnością zaspokoją Twoją ciekawość i rozwiną Twoją karierę.

Jacek Tomkiewicz
prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz, Ph.D.

Współczesna gospodarka światowa charakteryzuje się dynamicznymi zmianami i rosnącą współzależnością. Coraz bardziej przewagę na konkurencyjnych rynkach zdobywają ci, którzy rozumieją, jak procesy gospodarcze zachodzące w różnych częściach świata wpływają na siebie i wzajemnie się przenikają.

Program Master in Applied Economics nie tylko pozwala zrozumieć, jak działa gospodarka światowa, ale także dostarcza narzędzi do analizy i pomiaru wpływu mechanizmów ekonomicznych i politycznych na sytuację konsumentów, przedsiębiorstw i gospodarek narodowych.

Co uzyskujesz w ramach programu?

Pięć najważniejszych kompetencji, które uzyskasz w ramach kierunku Master in Applied Global Economics:

 • Dogłębna znajomość nowoczesnych teorii mikroekonomicznych i makroekonomicznych.

 • Zaawansowana wiedza z zakresu analizy polityki gospodarczej.

 • Zaawansowana wiedza z zakresu ilościowych metod analizy ekonomicznej.

 • Zaawansowana wiedza z zakresu metod jakościowych w ekonomii.

 • Dogłębne zrozumienie trendów społeczno-gospodarczych.

Pięć najważniejszych korzyści studiowania w ramach kierunku Master in Applied Global Economics:

 • Aktywny udział w międzynarodowych wydarzeniach na uczelni (np. konferencje lub profesjonalne warsztaty z uznanymi międzynarodowymi prelegentami).

 • Młodzi i międzynarodowi członkowie kadry akademickiej gotowi pomóc Ci znaleźć swoją ścieżkę na rynku pracy lub w środowisku akademickim.

 • Możliwość spotkania znajomych wśród studentów pochodzących z prawie 80 krajów, wspaniałe życie studenckie i wiele wydarzeń dla międzynarodowych studentów.

 • Udoskonalenie języków obcych i możliwość wyjazdy na program wymiany międzynarodowej do jednej z naszych +200 uczelni partnerskich

 • Uznawany na całym świecie dyplom dzięki potrójnej akredytacji Akademii Leona Koźmińskiego, doradztwo zawodowe i targi pracy na terenie kampusu.

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu programu Master in Applied Global Economics w języku angielskim można podjąć pracę w:

Career Path Global Economics

 

Przed ukończeniem studiów nasze Biuro Karier pomoże Ci znaleźć praktyki, a Biuro Współpracy z Zagranicą pomoże Ci wziąć udział w programie stażowym Erasmus+. Natomiast po ukończeniu studiów możesz podjąć studia doktoranckie z zakresu ekonomii i dziedzin pokrewnych na najlepszych uczelniach lub pracować jako:

 • Ekonomista w organizacjach międzynarodowych

 • Doradca ekonomiczny w dużych firmach konsultingowych

 • Ekonomista w przedsiębiorstwach wielonarodowych

 • Doradca ekonomiczny w branżowych federacjach i stowarzyszeniach przemysłowych

 • Ekonomista w bankach inwestycyjnych

 • Radca ekonomiczny w ambasadach

 • Doradca ekonomiczny w przedsiębiorstwach państwowych

 • Doradca ekonomiczny w organizacjach non-profit

 • Badacz lub analityk w instytucjach finansowych

Struktura programu
Realizowane przedmioty
Course Structure

Theory Refresher and Extension:

 • Advanced Macroeconomics
 • Advanced Microeconomics
 • Epistemology and History of Economic Thought
 • Economics and Geopolitics
 • Trade Theory and Policy
 • Experimental Economics
 • Innovation Economics and Innovation Policy

Training in methods and tools of economic analysis:

 • Economic Modelling
 • Introductory Econometrics
 • Research Methods in Economics

Economic policy analysis:

 • Methods in Policy Evaluation
 • Economics of Competitiveness

Elective Courses

 • Panel Data Econometrics
 • Time Series Analysis
 • Big Data Analysis
 • Simulations and Predictions
 • R Applications
 • Development and Transition Economics
 • Environmental Economics and Policy
 • Regional Economics
 • Labor Economics and Policy
 • Financial Markets
 • Economics of Intellectual Property
 • Economics of New Technologies
 • Economics of Networks
 • International Organizations
 • Project Management
 • Logic, Rhetoric and Art of Argumentation
ALKSchool
Organizacja zajęć
 • Studia stacjonarne

 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Społeczność
Wybrani wykładowcy kierunku
Jlam
Prof. Joanna Lam

Ten program daje studentom naprawdę wyjątkową okazję. Zapewnia im dogłębną wiedzę z zakresu teorii ekonomii, ale także pokazuje, jak zastosować teorię do rzeczywistych problemów. W dzisiejszych czasach takie programy są bardzo rzadkie. Co więcej, program ten nie tylko przygotowuje studentów do zostania najlepszymi ekonomistami, którzy mogą pracować dla wiodących instytucji finansowych, rządowych i międzynarodowych. To również daje im narzędzia, aby stać się światowej klasy naukowców w dziedzinie ekonomii.

Domenico Visiting Pisa
Prof. Domenico Buccella

Program ten daje studentom doskonałą okazję do zdobycia intensywnego i zaawansowanego szkolenia w zakresie analizy ilościowej. Rzeczywiście, studenci globalnej ekonomii stosowanej zdobyć wszystkie niezbędne umiejętności, aby rozgryzać, analizować i uzyskać potężne spostrzeżenia z danych ekonomicznych. Na dzień dzisiejszy, umiejętności te są bardzo poszukiwane na każdym rynku pracy.

Rekrutacja
Zasady naboru

Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim będzie zamknięte 3-4 maja.

UWAGA! W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa od 16.03.20 do odwołania Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim będzie działać w trybie wirtualnym. Prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: admission@kozminski.edu.pl lub telefonicznie: 22 519 22 69 w godzinach pracy 8:30 – 16:30. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość umówienia się z nami indywidualnie rezerwując termin pod linkiem. Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów zostaną zakwalifikowani do programu.  

Test Kwalifikacyjny

Test kwalifikacyjny przewidziany jest na 40 minut i ma na celu sprawdzenie wykształcenia kandydata, umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, jak również posiadanie podstawowej wiedzy w danej dziedzinie, odpowiadającej wiedzy, jaką powinni posiadać absolwenci studiów licencjackich związanych z biznesem. Test składa się z 25 pytań zamkniętych - 10 pytań ilościowych, 10 dotyczących wiedzy ogólnej i aktualnej sytuacji na świecie oraz 5 pytań dotyczących wiedzy specjalistycznej z zakresu biznesu.

Wymagane dokumenty

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu;

 • 1 zdjęcie (jak do dowodu osobistego);

 • dowód osobisty do wglądu;

 • CV w języku angielskim;

 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna);

 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany;

 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim lub na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego   

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski. 

Etapy rekrutacji
1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.   

 

2
Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 100 zł.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4
Egzamin wstępny

Po złożeniu dokumentów kandydat może przystąpić do testu wstępnego online.

5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6
Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Dodatkowe informacje

W przypadku wiz, zakwaterowania i innych codziennych problemów prosimy o kontakt z naszym Students Support and Service Center: studentsupport@kozminski.edu.pl

Opłaty
Master in Applied Global Economics - Opłaty
I rok II rok
Płatność za semestr 12 500 zł 13 150 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 2 520 zł 5 x 2 650 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:   PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  SWIFT Code: PKOPPLPW  IBAN: PL 

Dostępne stypendia
Atuty ponadprogramowe studiowania w ALK