Akademia Oświaty i Szkolnictwa 

Akademia Leona Koźmińskiego posiada całe spektrum narzędzi niezbędnych do kształcenia umiejętności zarządzania ośrodkami edukacyjnymi oraz naukowymi. W ramach Akademii Oświaty i Szkolnictwa uczelnia zrealizowała  projekty „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki” oraz „Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi”.

Akademia Przedsiębiorcy 

Uczelnia ma bogate doświadczenie w realizacji programów wspierających rozwój nowoczesnej przedsiębiorczości. Beneficjentami specjalistycznych studiów podyplomowych ALK z tego zakresu byli uczestnicy projektów „Akademia Menedżera - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw”, „Akademia Zarządzania dla kadry medycznej”, „Inwestycja w talent - nowoczesny HR”, „Systemy klasy ERPII w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, „Akademia Zarządzania”, „EDP - Edukacja dla Przedsiębiorczości” oraz „Profesjonalny Menedżer”.

Akademia Sprawnego Zarządzania dla administracji publicznej i urzędów 

Akademia Leona Koźmińskiego postanowiła odpowiedzieć na zapotrzebowanie diagnozowane w obszarze administracji publicznej. Wieloraka działalność urzędów związanych z samorządnością, problematyką socjalną czy realizacją strukturalnych projektów ze środków Unii Europejskiej znalazła się wśród ścieżek edukacyjnych Akademii Sprawnego Zarządzenia w następujących programach: „Kształcenie Kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”, „Administracja Samorządowa - studia podyplomowe”, „Zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE - studia podyplomowe”, „PUP - Profesjonalny Urząd Pracy”.

Powrót