czas trwania: 01.03.2017 - 30.09.2018

budżet: 716 900,63 PLN

Projekt adresowany jest do studentów kierunku Zarządzanie pierwszego roku II stopnia studiów stacjonarnych i zakłada realizację 75 staży (55 krajowych oraz 20 zagranicznych), które będą trwały średnio 2 miesiące i obejmowały 240 h wykonywanych zadań stażowych. Zakres stażu będzie partycypacyjnie opracowywany przez przedstawiciela ALK, stażystę oraz pracodawcę, co zagwarantuje skorelowanie programu stażu z efektami kształcenia i oczekiwaniami uczestników procesu stażowego.  Powyższe działania zapewnią podniesienie u uczestników projektu kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy i gospodarki.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u 75 studentów Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie. Cel główny realizowany będzie poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych krajowych i zagranicznych.

Kompleksowość przewidzianego wsparcia opiera się na paru uzupełniających się filarach. Logika działań związana jest z poszerzaniem obszarów wsparcia. Działania prowadzone w ramach procesu rekrutacji uczestników i pracodawców pozwolą na zaangażowanie się w proponowanie działania każdej ze stron, a ALK na orientację w szczegółowych potrzebach i motywacjach poszczególnych uczestników oraz sprofilowanie ścieżki wsparcia w projekcie.
Następnie partycypacyjne opracowanie programu stażu zdefiniuje szczegółowy zakres jego realizacji. Realizacja stażu - krajowego bądź zagranicznego - zbuduje wiarę we własne siły, motywację do działania, stworzy możliwość rozwijania określonych kompetencji i porównania z oczekiwaniami rynku pracy, w tym z doświadczeniami i rozwiązaniami zagranicznymi. Na zakończenie - przeprowadzone badanie kompetencji pozwoli na określenie zmiany i opracowanie indywidualnego raportu wraz z rekomendacjami dot. dalszego rozwoju zawodowego.


Strona www projektu - www.kozminski.edu.pl/masznastaz

Powrót