czas trwania: 01.10.2017 - 30.09.2019

budżet: 347 017,50 PLN

Projekt adresowany jest do studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia i zakłada realizację 54 staży krajowych, które będą trwały średnio 2 miesiące i obejmowały 240 h wykonywanych zadań stażowych. Zakres stażu będzie partycypacyjnie opracowywany przez przedstawiciela ALK, stażystę oraz pracodawcę, co zagwarantuje skorelowanie programu stażu z efektami kształcenia i oczekiwaniami uczestników procesu stażowego.  Powyższe działania zapewnią podniesienie u uczestników projektu kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy i gospodarki.

Celem głównym projektu MASZ NA STAŻ! BIS jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u 54 studentów/ek kierunku Finanse i Rachunkowość Akademii Leona Koźmińskiego przez realizację wysokiej jakości krajowych programów stażowych do 30.09.2019 r.

Kompleksowość przewidzianego wsparcia opiera się na paru uzupełniających się filarach. Logika działań związana jest z poszerzaniem obszarów wsparcia. Działania prowadzone w ramach procesu rekrutacji uczestników i pracodawców pozwolą na zaangażowanie się w proponowanie działania każdej ze stron, a ALK na orientację w szczegółowych potrzebach i motywacjach poszczególnych uczestników oraz sprofilowanie ścieżki wsparcia w projekcie.
Następnie partycypacyjne opracowanie programu stażu zdefiniuje szczegółowy zakres jego realizacji. Realizacja stażu zbuduje wiarę we własne siły, motywację do działania, stworzy możliwość rozwijania określonych kompetencji i porównania z oczekiwaniami rynku pracy. Na zakończenie - przeprowadzone badanie kompetencji pozwoli na określenie zmiany i opracowanie indywidualnego raportu wraz z rekomendacjami dot. dalszego rozwoju zawodowego.

Strona www projektu

Powrót