czas trwania: 01.02.2010 - 14.05.2010

Akademia Leona Koźmińskiego aktywnie wspiera ideę zrównoważonego rozwoju ekonomicznego. W szerszym odbiorze społecznym biznes i przedsiębiorczość niejako automatycznie kojarzą się z dynamiką, odwagą i ryzykiem podejmowania wyzwań. Powszechnie te cechy uznawane są za atrybuty młodości. W ramach projektu MAGUS chcieliśmy przekonać osoby w wieku 50+, że biznes nie jest wycinkiem rzeczywistości zarezerwowanym dla owej metrykalnej młodości, że bogactwo doświadczenia życiowego może być równie znakomitym fundamentem budowania własnego biznesu i osobistej niezależności finansowej.

Projekt pomyślany był jako kompleksowy cykl szkoleń dla osób w wieku 50+, których punktem dojścia miało być założenie przez uczestników własnej działalności gospodarczej.

Projekt miał strukturę modułową, w ramach której beneficjenci kompleksowo zapoznali się zarówno z psycho – społecznymi uwarunkowaniami prowadzenia własnego biznesu: wykorzystaniem osobistego potencjału, budowaniem partnerstw i sojuszy, jak i ze specjalistyczną wiedzą z zakresu ekonomii.

Formuła zajęć miała charakter zróżnicowany: grupowe warsztaty oraz indywidualne konsultacje. Atrakcyjnym elementem projektu był konkurs na biznes- plan. Wyłonionych zostało 10 pomysłów, których autorzy otrzymali z Urzędu Miasta st. Warszawy wsparcie pomostowe i dotacje inwestycyjne na uruchomienie działalności gospodarczej.

Powrót