Zadania Biura Projektów Dofinansowanych z Funduszy Europejskich koncentrują się na pozyskiwaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na finansowanie projektów dydaktycznych oraz innych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości kształcenia w Akademii Leona Koźmińskiego. Biuro odpowiada także za proces wdrażania projektów: koordynacja realizacji, zapewnianie prawidłowości rozliczeń oraz wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wobec instytucji finansujących.

Edyta Siuda - Dyrektor Biura Projektów Dofinansowanych

pokój A/16
tel. 22 519 24 80 w. 4480
e-mail: esiuda@kozminski.edu.pl

W ramach Biura odpowiada za pozyskiwanie finansowania (kreuje nowe projekty, koordynuje prace zespołów merytorycznych) a także zarządza projektami. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Integracji Europejskiej w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, głównie koordynowaniu. Współpracowała także z organizacjami pozarządowymi, pełniąc funkcję prezesa Fundacji. Wśród zainteresowań zawodowych oprócz zarządzania projektami i szkolenia z tego zakresu znajduje się także ewaluacja projektów unijnych. Relaksuje się na siłowni, pokonując kilometry na bieżni. Lubi dobrą książkę, muzykę, film i odpoczynek na świeżym powietrzu.

Adam Baran - Kierownik Projektów

pokój A/16
tel. 22 519 24 76 w. 4476
e-mail: abaran@kozminski.edu.pl

W ramach Biura zajmuje się rozliczaniem i sprawozdawczością finansową projektów dofinansowanych ze źródeł UE. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości. Absolwent Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych Kontroler Finansowy w Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył kurs certyfikacyjny na „Asystenta rachunkowości”, szkolenie z PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner. Od najmłodszych lat jego pasją jest piłka nożna. W wolnej chwili zajmuje się prowadzeniem bloga.

Monika Karakula - Kierownik Projektów

pokój A 16
tel. 22 519 22 09 w. 4209 
e-mail: mkarakula@kozminski.edu.pl

W ramach Biura zajmuje się realizowaniem projektów, ich rozliczaniem i sprawozdawczością. Absolwentka zarządzania i marketingu w SGGW w Warszawie oraz Master of Business Administration (MBA) w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sprawozdawczości i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Lubi jazz, wycieczki rowerowe, góry latem i zimą.

Katarzyna Kwapińska - Menedżer ds. Zarządzania Projektami i Pozyskiwania Finansowania

pokój A 16
tel. 22 519 21 72 w. 4172
e-mail: kkwapinska@kozminski.edu.pl

W ramach Biura odpowiada za pozyskiwanie finansowania, a także zarządza projektami. Absolwentka filologii polskiej oraz logopedii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a także studiów podyplomowych z zakresu ewaluacji i pomiaru dydaktycznego na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – ich opracowywania, realizacji, a także ewaluacji. Członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Aktywna społecznie. W latach 2005-2007 – wiceprezes zarządu ds. rozwoju największej polskiej organizacji pozarządowej skupiającej dzieci, młodzież i dorosłych (zastępczyni Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego ds. rozwoju), pomysłodawczyni i realizatorka licznych projektów dla organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych. Miłośniczka dobrej literatury. Pasjonuje ją wyszukiwanie zależności, korelacji, odkrywanie ścieżek i powiązań między różnymi – pozornie zupełnie odmiennymi - elementami.

Elżbieta Jasińska - Kierownik Projektów

pokój A 16
tel. 22 519 24 79 w. 4479
e-mail: ejasinska@kozminski.edu.pl

W ramach Biura zajmuje się realizowaniem projektów współfinansowanych z UE, ich rozliczaniem i sprawozdawczością.  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania, realizacji oraz sprawozdawczości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Absolwentka fizyki oraz matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lubi wycieczki rowerowe, długie spacery oraz dobrą książkę i film.

Monika Zreda - Starszy Księgowy ds. Ewidencji Operacji Gospodarczych i Konsultant ds. Kontroli Finansów Projektów

pokój A 4
tel. 22 519 21 54
e-mail: monikaz@kozminski.edu.pl

W ramach Biura zajmuje się w księgowaniem projektów, ich rozliczaniem i sprawozdawczością do odpowiednich instytucji wdrażających. Absolwentka Marketingu i Zarządzania o specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych Kontroler Finansowy w Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła także kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości (Kod zawodu 241103), posiada certyfikat specjalisty ds. rachunkowości oraz zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie sprawozdawczości i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Miłośniczka kulinarnych wypieków, rekreacyjnego biegania oraz długich spacerów.

Agnieszka Markowicz - Kierowników Projektów/Konsultant ds. Kontroli Finansów Projektów

pokój A/16
tel. 22 519 24 40 w. 4440 
e-mail: markowicz@kozminski.edu.pl

Pracownik Akademii Leona Koźmińskiego od 2008 roku. W Biurze Projektów Dofinansowanych od października 2018 roku. Do jej obowiązków należy współtworzenie, koordynacja i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE. Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz studiów podyplomowych w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych na Uniwersytecie Warszawskim. W marcu 2017 roku ukończyła roczne studia podyplomowe „Akademia Kompetencji Menedżerów” prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie we współpracy z pracownikami naukowymi ALK. Wśród instytucji, z którymi współpracowała przez ostatnich dziesięć lat znajdują się instytucje finansujące badania, jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki oraz instytucje zagraniczne (liderzy projektów międzynarodowych). Lubi wyzwania, jest otwarta na nowe zadania i doświadczenia. Lubi aktywność fizyczną i kontakt z naturą, stąd zamiłowanie do spacerów po mało uczęszczanych szlakach turystycznych oraz nowa pasja – bieganie na nartach.

Żaneta Knap - Asystent ds. Projektów

pokój A 16
tel. 22 519 23 56 w. 4356 
e-mail: zknap@kozminski.edu.pl

W ramach Biura zajmuje się bieżącym wsparciem prowadzonych projektów, obsługą administracyjną oraz dba o wspólną przestrzeń biurową. Absolwentka zarządzania (specjalność psychologia w zarządzaniu) oraz socjologii w Akademii Leona Koźmińskiego. Jej pasją jest wizaż. Wolny czas poświęca na dobrą książkę lub film.

Powrót