czas trwania: 01.03.2019 – 31.10.2021

budżet: 821 262,43 zł

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców i odpowiadających potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego u studentów/ek kierunku Ekonomia przez realizację studiów dualnych o profilu praktycznym - Health Economics and Big Data Analytics prowadzonych w języku angielskim do 31.10.2021 r.

Celem studiów jest przygotowanie analityków danych w jednostkach zajmujących się organizowaniem i finansowaniem świadczeń zdrowotnych oraz samodzielnych pracowników działów Market Access w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją bądź dystrybucją technologii zdrowotnych.

Studia kierujemy do:

- absolwentów z dyplomem licencjata, którzy spełniają wymogi minimum programowego dotyczącego przedmiotów kierunkowych dla Ekonomii (mikro-, makroekonomia, statystyka)

- ze znajomością języka angielskiego potwierdzoną na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów z wykładowym językiem angielskim

- osób zainteresowanych uzyskaniem stopnia magistra Ekonomii w zakresie HEALTH ECONOMICS and BIG DATA ANALYTICS, np. absolwentów Ekonomii lub Zdrowia publicznego (I st.)

- planujących podjąć pracę jako specjaliści ds. analiz ekonomicznych, analitycy danych, specjaliści w zespołach Market Access (dział przygotowujący wnioski o finansowanie produktów farmaceutycznych z budżetu państwa) lub specjaliści ds. sztucznej inteligencji.

W ramach projektu zaplanowaliśmy przygotowanie i realizację stacjonarnych studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia, II st., prowadzonych w jęz. angielskim. Dualny charakter studiów oznacza naprzemienne kształcenie, prowadzone równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych na uczelni oraz zajęć praktycznych – staży, odbywanych u pracodawcy w wymiarze 6 miesięcy.

Staże realizowane są  w trakcie 2, 3 i 4 semestru - trwają łącznie 24 tygodnie.
W ramach prowadzonych staży studenci zostaną przygotowani do praktycznego zastosowania pozyskanej wiedzy teoretycznej, biorąc aktywny udział w analizie danych ekonomicznych dotyczących mechanizmów finansowania świadczeń i technologii zdrowotnych.

Strona www

Strona internetowa w j. polskim: https://www.kozminski.edu.pl/mie_hebda/

Strona internetowa w j. angielskim: https://www.kozminski.edu.pl/hebda/

Harmonogram zajęć

Powrót