czas trwania: 01.10.2014 - 30.09.2015

budżet: 359 947,78 PLN

Akademia Leona Koźmińskiego w swojej misji edukacyjnej kładzie nacisk na aktywne strategie wspierania studentów i absolwentów w procesie wchodzenia na rynek pracy. Wśród różnorakich działań, które ułatwiają młodym ludziom start w życiu zawodowym Akademia proponuje cykl zajęć rozwijających praktyczne kompetencje w dziedzinie przedsiębiorczości. Uruchomiony w 2014 roku program Academy of Entrepreneurship: Get inspired! współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (European Social Fund) i bazował na współpracy z przedsiębiorstwami.

Wśród fundamentalnych założeń programu wymienić należy otwarte spotkanie z przedsiębiorcami oraz zaznajomienie się z potencjalnym miejscem pracy – tak zwane company visit poprzedzone były specjalistycznymi warsztatami prowadzonymi przez trenerów związanych z Akademią i środowiskiem biznesu. W ramach kursów podstawowych i dodatkowych (Program Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych) rozwijana była m.in. problematyka e-businessu, międzynarodowych uwarunkowań przedsiębiorczości, symulacji zmian czy oceny ryzyka w projektach biznesowych.

Docelowo, w toku zajęć Academy of Entrepreneurship 90 studentów Akademii Leona Koźmińskiego podniosło swoje kompetencje przedsiębiorcze dzięki doradztwu, szkoleniom i praktycznym, prowadzonym innowacyjnymi metodami zajęciom.

Osobnym celem osiągniętym przez ALK dzięki programowi, było rozbudowanie i weryfikacja praktyczna Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości - wypracowane tu rozwiązania będą przynosić systemową korzyść ogółowi studentów i absolwentów Akademii.

W ramach projektu powstała również publikacja pt. Exploring Entrepreneurship: Inspirations from the field (red. dr Svetlana Gudkova) – opracowanie case-ów na podstawie najciekawszych projektów doradczych dla firm, w formie materiałów edukacyjnych.

Strona www projektu

Powrót