Od wielu lat z powodzeniem pozyskujemy środki europejskie na realizację projektów, które przyczyniają się do rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego i wzmocnienia jej potencjału, a także budowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Realizowane projekty dotyczą zagadnień koncentrujących się wokół przedsiębiorczości, innowacyjności, szeroko rozumianego zarządzania oraz podnoszenia kompetencji różnych grup beneficjentów. Oprócz projektów kierowanych do studentów ALK, realizowaliśmy przedsięwzięcia dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz ich pracowników, osób 50+ czy też kadry naukowej

Ponadto prowadzimy wieloaspektowe badania na zlecenie oraz bierzemy udział w przetargach. Głównym celem prowadzonych przez nas badań jest dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji różnym interesariuszom – aktorom życia społeczno-gospodarczego w Polsce. 

Najbogatsze doświadczenie badawcze zdobyliśmy w obszarach: rozwoju regionalnego, kompetencji i wartości potencjału zasobów ludzkich organizacji, potencjału instytucjonalnego gromadzonego przez organizacje, projektów dotyczących zasadności i efektywności zaplanowanych działań

Prowadząc badania typu forsight, forecast oraz badania ewaluacyjne, dostarczamy wiedzy i narzędzi  m.in. w zakresie rozwoju edukacji, metod kształcenia i dostosowywania programów wspierających wzrost kwalifikacji zawodowych i potencjału pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą.

 

 

Naszą działalność skupiamy wokół 4 haseł, które przyświecają podejmowanym przez nas inicjatywom:

 INSPIRUJEMY

  • INSPIRUJEMY - TWÓRCZO POBUDZAJĄC DO DZIAŁANIA
  • INSPIRUJEMY - DO NIEUSTANNEGO DOSKONALENIA POPRZEZ KREATYWNE POMYSŁY
  • INSPIRUJEMY - POPRZEZ ZACHĘCANIE DO PODEJMOWANIA WSPÓLNYCH INICJATYWY

ZMIENIAMY

  • ZMIENIAMY - WYZNACZAJĄC NOWE STANDARDY W DZIAŁANIU 

ROZWIJAMY

  • ROZWIJAMY - KREATYWNIE DĄŻĄC DO DOSKONAŁOŚCI 

ŁĄCZYMY

  • ŁĄCZYMY – POTRZEBĘ ROZWOJU Z POTRZEBAMI RYNKU
  • ŁĄCZYMY - LUDZI Z PASJĄ I POMYSŁAMI ZE ŚWIATA BIZNESU I NAUKI, OFERUJĄC KOMPLEKSOWE WSPARCIE W REALIZACJI PROJEKTÓW

 

 

 

Powrót