czas trwania: 01.04.2018 - 30.12.2021

budżet: 11 851 315,29 PLN

Nasz projekt adresujemy do studentów, kadry dydaktycznej oraz kierowniczej i administracyjnej ALK - w sumie 1196 osób.

Celem głównym projektu jest doskonalenie jakości kształcenia i poprawa zarządzania Akademią Leona Koźmińskiego w odpowiedzi na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego przez:
- opracowanie i realizację 3 nowych programów kształcenia
- realizację programów stażowych
- opracowanie i wdrożenie kompleksowego modelu wspierania studentów w rozpoczynaniu aktywności zawodowej KARIERA+
- działania doskonalące kompetencje dydaktyczne kadry
- działania podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej
- rozwój narzędzi informatycznych.

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju ALK zaplanowaliśmy realizację następujących zadań:
- realizację nowych specjalności: Big Data, Management and AI in digital society,  Zarządzanie Rozwojem - - Przedsiębiorstwa
- realizację staży
- wdrożenie modelu Kariera+
- rozwój kadry dydaktycznej
- rozwój kadry kierowniczej i administracyjnej
- wdrożenie Zintegrowanego Centralnego Systemu Informatycznego ALK.

Najważniejsze rezultaty:
- 1081 (545K/536M) osób podniesie kompetencje
- 108 (43K/65M) pracowników Uczelni podniesie swoje kompetencje dydaktyczne
- 108 (73K/35M) pracowników Uczelni podniesie swoje kompetencje zarządcze
- 30% absolwentów Uczelni będzie kontynuowało kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia
- ALK wdroży zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia - Zintegrowany Program Rozwoju ALK
- ALK wdroży 6 modułów w ramach Zintegrowanego Centralnego Systemu Informatycznego ALK.

Strona www projektu

Powrót