Masz na staż - o projekcie

Chcąc wspierać rozwój kompetencji szczególnie pożądanych na rynku pracy, oferujemy naszym studentom szerokie spektrum możliwości doskonalenia osobistego i zawodowego. Jednym z  takich działań jest projekt „Prawo do kompetencji” realizowany w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Jego głównym celem jest umożliwienie 60 studentom kierunku Prawo zdobycia dodatkowych kompetencji, umiejętności oraz skonfrontowania zdobytej wiedzy z praktyką zawodową. Dlatego też zaplanowaliśmy kompleksowy program rozwoju kompetencji: bilans, warsztaty, szkolenia certyfikowane, zagraniczne wizyty studyjne oraz pracę w grupach projektowych.

Masz na staż - o projekcie

Udział w Projekcie wiąże się z możliwością rozszerzenia poziomu znajomości prawniczego języka angielskiego na warsztatach. Część umiejętności nabytych podczas szkoleń i warsztatów studenci wykorzystają w przewidzianych zajęciach realizowanych w formie projektowej, a pogłębienie zdobytej wiedzy będzie możliwe poprzez udział w zagranicznych wizytach studyjnych. Dzięki zdobyciu nowych kompetencji, potwierdzonych m.in. certyfikatami, absolwent Prawa staje się wartościowym pracownikiem skutecznie poruszającym się po rynku pracy.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 896 269,40 zł