Masz na staż - o projekcie

 

Termin realizacji: 1 maja 2019 – 31 stycznia 2023

Celem głównym projektu jest doskonalenie jakości kształcenia i poprawa zarządzania ALK
w odpowiedzi na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego przez:

  • włączenie przedmiotu INDUSTRY 4.0 do programu kształcenia - Zarządzania w wirtualnym środowisku, II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim;
  • włączenie bazy BLOOMBERG do programu kształcenia Finansów i Rachunkowości, I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim;

 

 

 

 

 

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju ALK zaplanowaliśmy realizację następujących zadań:

 

Nasz projekt adresujemy do studentów, kadry dydaktycznej oraz kierowniczej i administracyjnej ALK - w sumie 988 osób.

Najważniejsze rezultaty:

Trwałość i wpływ rezultatów projektu związana jest z:

 

 

 

MODUŁY