Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model wykorzystania istniejących dowodów analityczno-ewaluacyjnych w procesie oceny skutków społeczno-ekonomicznych efektów planowanych regulacji - MORE 

Celem projektu jest wypracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu oceny skutków regulacji opartej na dowodach.

W ramach części badawczej wypracowany zostanie model ewaluacji społeczno- ekonomicznych efektów wdrażanych regulacji. Wyniki badań zaprezentowane zostaną w publikacji "Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model dla Polski" oraz w praktycznym podręcznik dla administracji publicznej "Ocena skutków regulacji. Poradnik dla administracji publicznej".

Realizacja projektu przyczyni się do udoskonalenia procedur legislacyjnych, a tym samym do podniesienia jakości stanowionego w Polsce prawa. Wdrożenie wypracowanego w ramach projektu modelu oceny skutków regulacji pozwoli na skuteczniejsze i efektywniejsze rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych za pomocą regulacji oraz zwiększenie transparentności procesu legislacyjnego w Polsce i poprawę komunikacji władzy publicznej z obywatelami.

Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu Innowacje Społeczne.

Więcej o projekcie www.kozminski.edu.pl/more

Termin realizacji 01.05.2014 – 29.04.2016

Lider Akademia Leona Koźmińskiego

Partnerzy Uniwersytet Jagielloński, DCF Consulting Sp. z o.o., Fundacja IDEA Rozwoju, HMR Doradztwo Strategiczne s.c.

Budżet projektu 774 100 zł

Budżet Akademii Leona Koźmińskiego 234 545 zł