ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników  

Projekty powiązane 

logo-m-house

Lider 

Urząd m.st. Warszawy pełni funkcje nie tylko typowej administracji samorządowej, ale także funkcje metropolitalne oraz stołeczne. Stanowi największy rynek pracy, obszar największych inwestycji oraz inicjatyw kulturalnych i społecznych.

Warszawa jest liderem wśród polskich samorządów w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej. Ze względu na skalę interwencji unijnego wsparcia dla Polski, Warszawa jest również największym biorcą pomocy spośród miast Europy Środkowo – Wschodniej, przoduje zarówno pod względem wartości jak i liczby realizowanych projektów. Stolica pozyskuje unijne wsparcie przede wszystkim na niezbędne inwestycje, które pozwolą zmniejszyć dystans rozwojowy do pozostałych państw członkowskich UE.

Warszawa posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych, zarówno projektów społecznych jak i inwestycyjnych. W zakresie przedsiębiorczości realizowane są poniższe projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym dwa w partnerstwie z ALK

 • ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników,
 • Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą,
 • VI edycja TEKLA PLUS – Stolica staży,
 • Stolica staży,
 • WARSZAWSKA SYRENKA TECHNOLOGICZNA- Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości.

oraz projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • Cross Innovation. Promocja transferu innowacji w miastach i regionach Euro,
 • Warszawa i Mazowsze – Przestrzenią dla transferu wiedzy i rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej,
 • Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56.

Więcej informacji o projektach realizowanych przez m.st. Warszawa dostępnych jest na stronie http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie.

Jednym z projektów wspierający przedsiębiorczość, a jednocześnie będący częścią strategii m.st. Warszawy związanej z tworzeniem na terenie stolicy parków naukowych i technologicznych umożliwiających transfer wiedzy z nauki do praktyki i działalności gospodarczej jest projekt „Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna”. Centrum zostało oficjalnie otwarte 17 kwietnia 2013 r. i obecnie trwa etap uruchamiania jego poszczególnych usług. Centrum ma łączyć dotychczasowe działania w jedną platformę, która pozwoli na wykorzystanie efektu synergii w oparciu o rozproszone inicjatywy działające na terenie Miasta Stołecznego Warszawy i aglomeracji warszawskiej. 

W Centrum koncentrowane są kompleksowe funkcje i usługi szkoleniowo-doradcze, informacyjne, finansowe, prawne, księgowe oraz zarządcze świadczone przedsiębiorcom, związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, w tym między innymi dla firm typu spin-off, spin-out oraz start-up.

Dzięki powstaniu Centrum możliwe będzie w jednym miejscu: wynajęcie biura, wynajęcie biurka wraz z nowoczesnym wyposażeniem, możliwość przeprowadzenia rozmowy z klientem i kontrahentem w kawiarni, możliwość przeprowadzenia lub uczestniczenia w konferencji lub szkoleniu, możliwość otrzymania bezpłatnych informacji dotyczących prowadzenia biznesu, będących w kompetencjach Urzędu m.st. Warszawy.

Więcej na temat Centrum Przedsiębiorczości Smolna znajduje się na stronie: http://www.firma.um.warszawa.pl/

Partner 

 

 

 

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 r.

Prowadzi działania w następujących obszarach programowych

 • rozwój społeczności lokalnych
 • programy stypendialne
 • aktywność osób starszych
 • społeczne zaangażowanie biznesu
 • fundusze wieczyste

Działania Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców. Adresatami programów są także samorządy, media i opinia publiczna.

Zasady Akademii Filantropii w Polsce:

Otwartość – otwartość na dialog i współpracę, wymianę idei, poszukiwanie rozwiązań.

Partnerstwo – budowanie koalicji, praca poprzez sieci oparte na wspólnych celach i wartościach.
Innowacyjność - poszukiwanie nierutynowych metod działania, wkraczanie na nowe obszary.
Rzetelność i przejrzystość działań - dbałość o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, o wysoką jakość rezultatów, monitoring i ewaluację.
Wszechstronne wsparcie - udzielanie pomocy finansowej, szkoleniowej, doradczej, wydawanie publikacji, prowadzenie kampanii społecznych, zabieganie o wprowadzenie systemowych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarach naszych działań.
Nieuzależnianie od pomocy - uczenie samodzielności, wspieranie aktywności i zaradności organizacji i obywateli.

Strona Akademii Filantropii w Polsce:  www.filantropia.org.pl