ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników  

Koordynator projektu 

Monika Karakula
email: mkarakula@kozminski.edu.pl
  tel: 22 519 24 79

Konsultant ds. Zarządzania Finansami Projektów w Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka zarządzania i marketingu w SGGW w Warszawie oraz Master of Business Administration (MBA) w Akademii Leona Koźmińskiego. Asystentka Projektu Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych (2011-2013). W latach 2006-2009 pracowała przy rozliczaniu i sprawozdawczości projektu Akademia Zarządzania, SPORZL 2.3. W latach 2009-2011 pracowała przy wdrażaniu i rozliczaniu projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, PO KL 6.2, realizowanego w partnerstwie z m.st. Warszawa oraz projektów Akademia Zarządzania dla Kady Medycznej, Inwestycja w talent-Nowoczesny HR, PO KL 2.1.1.

Specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej 

Monika Rodzoch
e-mail
:monikar@kozminski.edu.pl
tel
: 22 519 21 54
Księgowa i Konsultant ds. Zarządzania Finansami Projektów w Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwenta Marketingu i Zarządzania o specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych Kontroler Finansowy w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości (Kod zawodu 241103), certyfikat specjalisty ds. rachunkowości oraz zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie sprawozdawczości i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Zespół badawczy

Skład Zespołu badawczego ds. ustalenia zakresu i pytań do kwestionariusza oraz budowy narzędzia diagnostycznego przyjaznego dla osób pracujących 50+  

Dr Anna K. Baczyńska 

Pracowała na stanowiskach menedżerskich w obszarze rozwoju i szkoleń m.in. w Orange, Telekomunikacji Polskiej. Współpracowała szkoleniowo i w projektach doradczych m.in. z takimi organizacjami, jak: MAKRO, PKO BP, ABB, TP S.A, Orange, PZU S.A., SONY Poland, NASK, Idea 25, Getin Noble Bank, Skoda, ROCHE i innych.

Wykłady gościnne:

 • ISC Paris - School of Management (w dniach 28.03.4.04. 2012). Nazwa kursu: Determinants od success of professional  managers in terms of career planning in an international environment. 8 godzin.
 • Uniwersytet w Palermo (w dniach: 17-23.04.2013) Nazwa kursu: Decision Traps – 10 godzin.

Wybrane publikacje:

 • Baczyńska, A.K., Terelak, J.F. (2009) Adaptacja polska Inwentarza Inteligencji Praktycznej Menedżerów (Tacit Knowledge Inventory for Managers) Richarda Wagnera i Roberta J. Sternberga. Czasopismo Psychologiczne.
 • Baczyńska, A.K., (2010) Obraz kompetencji menedżera i przedsiębiorcy. Raport z badań. Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 2(16) kwiecień-czerwiec 2010
 • Baczyńska, A.K. (2010) Kompetencje- definicja, metody analizy i oceny kompetencji. Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 3(17) lipiec –wrzesień 2010
 • Anna Baczyńska (2011) Assessment/ Development Center (Ośrodki/Centra Oceny) jako metoda oceny kompetencji Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 1(19) styczeń-marzec 2011
 • Baczyńska, A. K. (2013) Wpływ inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych na wyniki pracy w zawodzie windykatora. Raport z badań. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, IPISS, Warszawa

Dr Wekselberg Victor  

PhD in Industrial/Organizational Psychology (USA) Senior Konsultant w Instytucie Rozwoju Biznesu i w Instytucie Analiz im. Karola Gaussa

Zajmuję się psychologią organizacji od 1975 roku. W swojej pracy łączę solidną wiedzę naukową z bardzo praktycznym podejściem do konsultingu. Pracuję w oparciu własne koncepcje (teoria małych grup i współpracy, motywacja do pracy, budowa modeli kompetencyjnych) oraz solidną wiedzę z zakresy psychologii organizacji. Jestem autorem lub współautorem następujących testów: Test Consensio Intentio, Test Poznawczych Umiejętności Społecznych, Situational Test of Sales Competencies, Individual Competence Profile. Jestem autorem i współautorem wielu publikacji dotyczących psychologii organizacji, w tym podręczników, monografii, artykułów specjalistycznych i recenzji, wydanych przez polskie i zagraniczne wydawnictwa. Posiadam doświadczenie międzynarodowe pracy w USA, Serbii, Chorwacji i Azerbejdżanie.

W swojej pracy konsultacyjnej biorę udział w następujących typach projektów: budowa modeli kompetencyjnych, badania selekcyjne menedżerów i specjalistów w oparciu o AC lubi baterię testów psychologicznych, konstruowanie nowych systemów ocen, usprawnianie systemów ocen, selekcja zespołów, usprawnianie pracy zespołów, doradztwo w rozwoju kariery, budowa lub usprawnianie strategii organizacyjnych, budowanie i walidacja procedur selekcyjnych dla doradców klienta.

A prywatnie… Pasjonuję się sportami zespołowymi, szczególnie koszykówką (pracowałem jako psycholog z reprezentacją Polski w koszykówce). Ludzie twierdzą, że kilka lat temu oszalałem na punkcie FC Barcelony i Guardioli. Biegam po lesie i gram w tenisa.

Dr Małgorzata Skrzek-Lubasińska 

Adiunkt w Katedrze Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego. Ekspert z zakresu rynku pracy. Prowadzi badania z zakresu: rynku pracy i szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w tym w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Współpracuje z agencjami badawczymi, w szczególności Millward Brawn. Przez 10 lata pracowała w dziale badawczym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Autorka kilkunastu publikacji naukowych.

Brała udział w następujących projektach badawczych:

 • 2011 „Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+” Akademia Leona Koźmińskiego, SMG/KRC (współautor narzędzi badawczych, współautor raportu desk research)
 • 2009 „Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy” Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, SMG/KRC (pomysłodawca badań, współautor narzędzi badawczych, współautor raportu końcowego)
 • 2009 „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (ekspert w Panelu Głównym)
 • 2007 „Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia” Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
 • 1996-2007 „Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w kolejnych latach. Trendy rozwojowe od roku 1994” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczośc, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN

Dr Krzysztof Przybyszewski 

 

Doktor nauk humanistycznych (psychologia), politolog, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert i doradca biznesowy. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, doktorat w Instystucie Psychologii PAN. Specjalista w zakresie  psychologii ekonomicznej, psychologii społecznej, reklamy i badań rynku. Autor licznych publikacji naukowych oraz wystąpień podczas konferencji i seminariów.

 

 

 

Dane adresowe uczelni 

 • AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
  ul. Jagiellońska 57/59
  03-301 Warszawa
  tel. 22 519-21-00
  www.kozminski.edu.pl

Dojazd komunikacją miejską:
tramwajami 18, 20 – przystanek PIMOT lub Batalionu Platerówek (ALK znajduje się pomiędzy tymi dwoma przystankami)

Dojazd ALK