Opieka medyczna i ubezpieczenie 

  • UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Do 26 roku życia studenta obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli rodzice nie pracują i nie mają innego tytułu do ubezpieczenia, a zatem nie mogą zgłosić dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas na wniosek studenta zostaje on ubezpieczony przez uczelnię.

  • OPIEKA MEDYCZNA DLA STUDENTÓW STACJONARNYCH W LUXMED

Studenci studiów stacjonarnych objęci są usługami medycznymi w klinice LUXMED. Za usługi te studenci nie ponoszą odpłatności. Akademia Leona Koźmińskiego pokrywa koszty wizyt u lekarza internisty, konsultacje lekarza dyżurnego oraz koszt badań laboratoryjnych:

  • rtg klatki piersiowej,
  • mocz – badanie ogólne,
  • morfologia – rozmaz automatyczny,
  • rozmaz ręczny krwi,
  • VDRL,
  • HIV,
  • OB./ESR wg skierowania otrzymanego od internisty LUXMED.

Koszt wizyt u innych specjalistów ponosi student. Po okazaniu aktualnej legitymacji studenckiej, która jest dokumentem uprawniającym do korzystania z usług medycznych, studenci uzyskują 10% zniżkę.

Więcej informacji na temat LUXMED oraz ich placówek na stronie internetowej www.luxmed.com.pl