FAQ 


Kontakt: 
Ewelina Raźnik

Najczęściej zadawane pytania - REKRUTACJA NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM 

W jakich godzinach otwarte jest Biuro Rekrutacji ?

Od 1 czerwca do 30 września:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00

W soboty w godz. 10:00 – 14:00

Od 1 października do 31 maja:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 16:30

Do kiedy trwa rekrutacja?

Nie ma terminu zakończenia rekrutacji. Przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc, który kończy się w różnym czasie w zależności od kierunku.

Jednakże ostatecznym terminem zakończenia rekrutacji jest oczywiście rozpoczęcie roku akademickiego.

Kiedy będą wyniki rekrutacji?

Decyzję o przyjęciu na studia - jeśli spełnione są warunki przyjęcia i kandydat posiada wszystkie wymagane dokumenty - otrzymuje się tego samego dnia, w którym składa się dokumenty. Proces weryfikacji, postanowienie oraz przygotowanie dokumentów do podpisu nie powinny trwać dłużej niż godzinę.

Część kandydatów na studia II stopnia odbywa wcześniej rozmowę kwalifikacyjną.

Jaki jest przelicznik ocen?

Przelicznik dotyczy kandydatów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (prawo).

  • Przelicznik punktów nowej matury (wydawanej po 2005 r.):

Poziom podstawowy: wynik w % mnożymy przez 1,5.

Poziom rozszerzony: wynik w % mnożymy przez 2.

  •  Przelicznik punktów matury IB (matury międzynarodowej):

- poziom podstawowy:                        - poziom rozszerzony

7=150 punktów                                      7=200 punktów

6=120 punktów                                      6=160 punktów

5=95 punktów                                        5=130 punktów

4=65 punktów                                        4=90 punktów

3=50 punktów                                        3=65 punktów

 

Na podstawie powyższych przeliczników przeliczamy 3 różne przedmioty z egzaminów pisemnych.

By dostać się na studia stacjonarne w j.polskim należy uzyskać wynik: 270.

By dostać się na program PRAWO I FINANSE, należy uzyskać wynik: 350.

Jakie są etapy rekrutacji?

1. Wypełnienie formularza on-line 

2. Złożenie dokumentów w Biurze Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera

3. Rozmowa kwalifikacyjna dla części kandydatów na studia II stopnia

4.     Otrzymanie decyzji o przyjęciu na studia

5. Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia

6.     Wypełnienie online testów językowych - dotyczy kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie (prawo)

Jakie dokumenty są wymagane przy rekrutacji na studia I stopnia?

1. Kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał na miejscu do wglądu)

2. Kopia dowodu osobistego (oryginał na miejscu do wglądu)

3. 1 zdjęcie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

4. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

5. Podpisany formularz zgłoszeniowy, wypełniony online

Jakie dokumenty są wymagane przy rekrutacji na studia II stopnia?

1.     Kopia dyplomu studiów licencjackich/ inżynierskich z suplementem - oryginał do wglądu (lub zaświadczenie o odbytej  obronie w przypadku osób, którym jeszcze nie wydano dyplomu)

2. Kopia dowodu osobistego (oryginał na miejscu do wglądu)

3. 1 zdjęcie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

4. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy absolwentów ALK)

5.     Podpisany formularz zgłoszeniowy, wypełniony online (nie dotyczy absolwentów ALK)

Jaki powinien być rozmiar zdjęć?

Rozmiar zdjęć: 3,5 x 4,4 cm

Czy istnieje możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w Biurze Rekrutacji?

Nie, ale na terenie uczelni znajduje się urząd pocztowy, gdzie można uiścić opłatę. Poczta czynna jest w godzinach:

pon. 14:00 - 20:00,

wt. - pt. 12:00 – 18:00,

sob. 11:00 - 15:00.

Jaki jest numer konta, na który mogę wpłacić opłatę rekrutacyjną?

PEKAO SA II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Jako absolwent ALK jakie dokumenty powinienem złożyć w Biurze Rekrutacji, by zapisać się na studia II stopnia?

-   1 zdjęcie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

-   kopię dowodu osobistego (oryginał na miejscu do wglądu)

W trakcie zapisania się absolwenci ALK ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ dostarczyć kopię dyplomu, suplementu oraz świadectwa maturalnego w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia obrony do biura rekrutacji lub dziekanatu. NIE TRZEBA wypełniać formularza zgłoszeniowego online. Absolwenci ALK NIE uiszczają też opłaty rekrutacyjnej.

W jakich godzinach otwarty jest dziekanat?

Dziekanat Zarządzania i Finansów: LINK 

Dziekanat Prawa: LINK (na samym dole strony) 

Najczęściej zadawane pytania - REKRUTACJA ONLINE NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM 

Co muszę zrobić, gdy wypełnię już formularz online?

Należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera.  Dopiero wtedy wypisywana jest decyzja o przyjęciu na studia.

Co wpisujemy w miejscu ocen – wyniki procentowe uwidocznione na świadectwie czy punkty rekrutacyjne?

Wyniki w procentach, bez znaku procentowego (%).

W przypadku starej matury - oceny.

Kiedy można wypełnić testy językowe?

Po złożeniu dokumentów i otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.

Dlaczego test językowy jest nieaktywy?

Test językowy będzie aktywny po złożeniu dokumentów i otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.

Co mam zrobić, jeśli nie mogę wgrać swojego zdjęcia?

Prosimy pominąć ten krok i przejść dalej.

Czy mogę zarejestrować się na miejscu w Biurze Rekrutacji?

Tak, można wypełnić formularz zgłoszeniowy na terenie uczelni.

Co mam zrobić, gdy nie mogę zalogować się ponownie do rekrutacji online?

Sprawdź, czy dobrze wpisany jest login i hasło. Loginem jest Twój numer rekrutacyjny, a hasłem PESEL lub data urodzenia (wpisana z rozdzielającymi myślnikami, tzn. w formacie DD-MM-RRRR).

Jeśli mimo to nie możesz się zalogować, skontaktuj się z Działem IT: serwis@kozminski.edu.pl lub tel. 22 519 21 45.