Limity przyjęć 


Kontakt: 
Ewelina Raźnik

Limity przyjęć na studia wyższe (stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz prawo) w roku akademickim 2018/2019 

               

Kierunek studiów

Liczba osób

Administracja60
Ekonomia130
Finanse i rachunkowość270
Prawo200
Prawo i finanse20
Unijne i międzynarodowe prawo handlowe20
Zarządzanie360
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa40
Zarządzanie w wirtualnym środowisku80
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw

40

Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów80
Psychologia w zarządzaniu

120

Zarządzanie oraz finanse i rachunkowość w języku angielskim330
Zarządzanie i sztuczna inteligencja w społeczeństwie cyfrowym w języku angielskim40
Analiza danych finansowych w języku angielskim40