Akademia Leona Koźmińskiego przyjazna dla studentów z niepełnosprawnościami 

Budynki naszej uczelni są w pełni przystosowane dla studentów niepełnosprawnych ruchowo, którzy mają do dyspozycji windy, podnośniki i podjazdy.

W wybranych salach, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne zainstalowane zostały wzmacniacze pętli indukcyjnych dla niedosłyszących studentów. Studentom niesłyszącym, którzy zgłoszą się z taką potrzebą, uczelnia stara się zapewnić pomoc tłumacza migowego. W uzasadnionych przypadkach, student niepełnosprawny może także liczyć na pomoc asystenta na zajęciach.


Biuro ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych mieści się w budynku D, w pokoju D-213.
W biurze służą Państwu pomocą i informacjami:

Magdalena Skopiec
tel. +48 22 519 21 80
mail: stypendia@kozminski.edu.pl 

 

Paweł A. Zawiślak

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych
mail: pzawislak@kozminski.edu.pl 

Zapraszam do kontaktu i zadawania pytań we wszelkich kwestiach dotyczących osób z niepełnosprawnościami studiujących w Akademii Leona Koźmińskiego drogą mailową.