Akademia Leona Koźmińskiego przyjazna dla studentów niepełnosprawnych 

Kontakt: 
Alicja Tomasiewicz

Budynki naszej uczelni są w pełni przystosowane dla studentów niepełnosprawnych ruchowo, którzy mają do dyspozycji windy, podnośniki i podjazdy.

W wybranych salach, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne zainstalowane zostały wzmacniacze pętli indukcyjnych dla niedosłyszących studentów. Studentom niesłyszącym, którzy zgłoszą się z taką potrzebą, uczelnia stara się zapewnić pomoc tłumacza migowego. W uzasadnionych przypadkach, student niepełnosprawny może także liczyć na pomoc asystenta na zajęciach.


Biuro ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych mieści się w budynku D, w pokoju D-213.
W biurze służy Państwu pomocą i informacjami:
Magdalena Skopiec
tel. 022 519 21 80
mail: stypendia@kozminski.edu.pl