Networking 

Networking w ALK - co, gdzie, kiedy? 

Networking to budowania sieci kontaktów za pomocą ciągłych relacji, których celem jest udzielnie sobie wsparcia i pomocy.

Nasza Uczelnia ma już prawie 3200 absolwentów studiów MBA. Specjalnie dla nich utworzyliśmy Biuro Współpracy z Absolwentami, które o działa od marca 2009 roku. Dzięki sieci wzajemnych kontaktów wspieramy się, wymieniamy informacje i zasoby. Prowadzimy grupy dyskusyjne na portalach społecznościowych: GoldenLineLinkedIn i Facebook, spotkamy się w ramach cyklu Między nami absolwentami, organizujemy wizyty ciekawych osób ze świata nauki, biznesu i kultury.

Z inicjatywy absolwentów kierunków związanych z szeroko pojętym HR powstał projekt HR-owe wtorki. Spotkania te mają na celu między innymi wymianę dobrych praktyk oraz umożliwienie absolwentom dostępu do najnowszych wyników badań, opracowań i narzędzi przydatnych w pracy w działach HR zarówno w małych firmach rodzinnych, jak i dużych międzynarodowych korporacjach.

Naszych absolwentów zapraszamy na spotkania Między Nami Absolwentami. Jest to nowy cykl spotkań, który umożliwia absolwentom spotkanie i tym samym jest dopełnieniem znajomości z wirtualnych portali społecznościowych. Spotkania odbywają się w Akademii Leona Koźmińskiego albo w gościnnych progach firm naszych absolwentów. Uczestniczyć w nich może student i absolwent ALK każdego kierunku i stopnia studiów. Prelegentami będą tylko osoby związane ze społecznością Koźmińskiego.

Co roku organizujemy konkurs Orły sukcesu Koźmińskiego, który ma na celu wyróżnienie absolwentów, którzy odnieśli spektakularny sukces zawodowy i których ścieżka kariery może służyć za wzór studentom i absolwentom uczelni. Konkurs przeprowadzany jest co roku na wiosnę, a jego laureaci odbierają statuetki Orłów sukcesu podczas inauguracji nowego roku akademickiego.

Absolwenci Koźmińskiego wspierają się nawzajem, a wartością studiów w ALK jest zdobyta wiedza ale także szeroka sieć kontaktów!