MBA Logistyka i łańcuchy dostaw 

 

 

              Wprowadzenie 
 • Sesja integracyjno-informacyjna
 • Zarządzanie sobą i zespołem oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Statystyka w biznesie
 • Marketing
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie strategiczne
 • Strategie e-biznesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Przywództwo
 • Zarządzanie zmianą
 • Systemy wspomagania decyzji
 • Negocjacje
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zaufanie i etykę
 • Networking
 • Analiza finansowa projektów doradczych
 • Projekt doradczy
 • Konsultacje
 • Symulacyjna gra
 • Analiza finansowa projektów doradczych
 • Projekt doradczy
 • Konsultacje
 • Symulacyjna gra
     Przedmioty do wyboru  
     (3 boxy do wyboru)         

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 520 *

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

 

 

 

JĘZYK WYKŁADOWY 

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

 

DO WYBORU    

 

Wyboru boksów dokonują słuchacze danej edycji.
W programie studiów znajdą się  te boksy, które zostały wybrane większością głosów.

Przedmioty specjalistyczne: 2 x BOX bazowy (obligatoryjne) + 1 x BOX do wyboru (z czterech)

Box 1 - bazowy (obligatoryjny) - Integracja i współpraca w łańcuchu dostaw
 
 • Koncepcje, Modele i Strategie Zarządzania Logistyką i Łańcuchami dostaw
 • Zintegrowane, zwinne , dynamiczne i odporne łańcuchy dostaw
 • Zarzadzanie relacjami z klientami i dostawcami  (CRM i SRM)
 • Zarządzanie logistyką międzynarodową
 

Box 2 -bazowy (obligatoryjny) - Transport i dystrybucja
 
 • Zarządzanie transportem, dystrybucją i przepływem produktów w sieciach dostaw
 • Planowanie popytu i zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie produkcją i przepływem materiałów
 • Zarządzanie Magazynem i Centrum Logistycznym
 

BOX 3 (do wyboru z czterech poniżej – wyboru dokonują słuchacze)

Box  3.1 - Cyfrowe łańcuchy dostaw
 
 • Cyfrowa transformacja w logistyce i łańcuchach dostaw
 • Logistyczne systemy informatyczne i automatycznej identyfikacji w łańcuchu dostaw
 • E-commerce i logistyka B2B
 • Zarządzanie architekturą i usługami IT
 
                       
Box 3.2 - Zrównoważone i zwinne łańcuchy dostaw
 
 • Ekologistyka
 • Logistyka humanitarna
 • Grafy i sieci logistyczne
 • Projektowanie, modelowanie i reinżynieria  łańcuchów dostaw
 
 
Box 3.3 - Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
 
 • Zarządzanie zakupami w łańcuchu dostaw
 • Praktyka procesu zakupowego, od zapotrzebowania do wyboru dostawcy
 • IT w zakupach /Narzędzia, Systemy, Elektroniczne platformy zakupowe/E-zakupy
 • Organizacja i strategie zakupowe
 
 
Box 3.4 - Controlling w logistyce i łańcuchu dostaw
 
 • Zarzadzanie operacyjne w łańcuchu dostaw
 • Rachunek kosztów działań i controlling operacyjny w łańcuchu dostaw
 • Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem w łańcuchach dostaw
 • Zarządzanie konfliktem i zaufaniem w łańcuchach dostaw
 
 

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają 4 semestry

 


Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w:

 • piątek 17:00 - 20:15
 • sobotę 8:45 - 15:45
 • niedzielę 8.45 - 15.45 

PLANOWE DATY ZAJĘĆ W PIERWSZYM SEMESTRZE STUDIÓW 

 • 16-18.10.2020
 • 6 – 8.11.2020
 • 13-15.11.2020
 • 27 – 29.11.2020
 • 11 - 13.12.2020
 • 8 - 10.01.2021
 • 29 - 31.01.2021
 • 5 - 7.02.2021
 • 19 - 21.02.2021


Kontakt:
Małgorzata Cybulska