Koźmiński MBA dla kadry IT 

OPŁATY ZA STUDIA 

  • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 400 zł
  • Cena: 34 500 zł - możliwość płatności w trzech ratach po 11 500 zł każda
  • Cena ze zniżką dla absolwentów ALK: 31 050 zł * - możliwość płatności w trzech ratach po 10 350 zł każda
  • Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 30 600 zł *

    * Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

KONTO BANKOWE

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne: 
Akademia Leona Koźmińskiego 
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59 
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Kontakt: 
Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Starszy doradca edukacyjny