Koźmiński MBA finanse 

 

 

              Wprowadzenie 
 • Sesja integracyjno-informacyjna
 • Zarządzanie sobą i zespołem oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Statystyka w biznesie
 • Marketing
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie strategiczne
 • Strategie e-biznesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Przywództwo
 • Zarządzanie zmianą
 • Systemy wspomagania decyzji
 • Negocjacje
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zaufanie i etykę
 • Networking
 • Analiza finansowa projektów doradczych
 • Projekt doradczy
 • Konsultacje
 • Symulacyjna gra
 • Analiza finansowa projektów doradczych
 • Projekt doradczy
 • Konsultacje
 • Symulacyjna gra
     Przedmioty do wyboru  
     (3 boxy do wyboru)         

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 520 *

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

 

 

 

JĘZYK WYKŁADOWY 

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

 

DO WYBORU    

 

Wyboru boksów dokonują słuchacze danej edycji.
W programie studiów znajdą się  te boksy , które zostały  wybrane większością głosów.

 

 Box 1 - Wykorzystanie narzędzi controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
 • Controlling operacyjny i sprawozdawczość wewnętrzna 
 • Controlling Strategiczny 
 • Zarządzanie emocjami, efektywny feedback i skuteczna komunikacja w procesie udzielania informacji zwrotnej w ramach controllingu 
    
 Box 2  Zewnętrzny wzrost przedsiębiorstwa   
 • Wycena przedsiębiorstw I- warsztaty komputerowe 
 • Fuzje i przejęcia 
 • Negocjacje strategiczne 
    
Box  3 - Decyzje finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
 • Ocena projektów inwestycyjnych-  warsztaty komputerowe 
 • Planowanie finansowe, w tym modelowanie projektów  realizowanych w formule project finance
 • Intuicja a reguły decyzyjne w decyzjach finansowych 
                        
Box 4 - Sprawozdawczość i analiza finansowa 
 • Interpretacja sprawozdań finansowych - zagadnienia zaawansowane , czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty 
 • Analiza finansowa
 • Coaching zespołowy na poziomie zarządu jako narzędzie wspomagające w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa 
                        
Box 5 - Rynki finansowe a zarządzanie finansami przedsiębiorstw 
 • Rynki i instrumenty finansowe 
 • Instrumenty pochodne i terminowe - zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
 • Psychologia rynków finansowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają 4 semestry

 

 


Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w:

 • piątek 17:00 - 20:15
 • sobotę 8:45 - 15:45
 • niedzielę 8.45 - 15.45 

PLANOWE DATY ZAJĘĆ W PIERWSZYM SEMESTRZE STUDIÓW 

 • 16-18.10.2020
 • 6 – 8.11.2020
 • 13-15.11.2020
 • 27 – 29.11.2020
 • 11 - 13.12.2020
 • 8 - 10.01.2021
 • 29 - 31.01.2021
 • 5 - 7.02.2021
 • 19 - 21.02.2021

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga