Koźmiński MBA dla Inżynierów 

Wprowadzenie 

 • Sesja integracyjno-informacyjna
 • Zarządzanie sobą i zespołem oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Statystyka w biznesie
 • Marketing
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie strategiczne
 • Strategie e-biznesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Przywództwo
 • Zarządzanie zmianą
 • Systemy wspomagania decyzji
 • Negocjacje
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zaufanie i etykę
 • Networking
 • Analiza finansowa projektów doradczych
 • Projekt doradczy
 • Konsultacje
 • Symulacyjna gra
 • Analiza finansowa projektów doradczych
 • Projekt doradczy
 • Konsultacje
 • Symulacyjna gra
     Przedmioty do wyboru 
     (2 boxy do wyboru)         

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 520 *

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

 

 

 

 

JĘZYK WYKŁADOWY 

Zajęcia prowadzone są w języku polskim


 

 

Box 0  Bazowy Obligatoryjny
 • Profesjonalna prezentacja 
 • Coaching zespołowy
 • Komunikacja interpersonalna

 

DO WYBORU

 

Wyboru boksów dokonują słuchacze danej edycji.
W programie studiów znajdą się  te boksy , które zostały  wybrane większością głosów.
  
 Box 1 Zarządzanie Kryzysem 
 • BHP 
 • Komunikowanie się w sytuacjach kryzysowych
 • Psychologia podejmowania decyzji – pułapki i błędy
 • Zarządzanie kryzysem
    
Box 2 Lean Management 

 • Lean Thinking - warsztaty i gra symulacyjna
 • Lean Leadership
 • Gemba Coaching
 • Mapowanie strumienia wartości
 • Wyznaczenie celów w organizacji do Lean 
                        
Box 3 Skuteczne negocjacje strategiczne i budowanie relacji 
 • Rozwiązywanie konfliktów i budowanie relacji
 • Negocjacje strategiczne
 • Budowanie zespołów 
                        
Box 4  Zarządzanie Zmianą i podejmowanie decyzji
 • Zarządzanie zmianą - Gra symulacyjna 
 • Zarządzanie cyklem życia organizacji
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o dane - gra symulacyjna

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają 4 semestry

 


Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w:

 • piątek 17:00 - 20:15
 • sobotę 8:45 - 15:45
 • niedzielę 8.45 - 15.45 

PLANOWE DATY ZAJĘĆ W PIERWSZYM SEMESTRZE STUDIÓW 

 • 16-18.10.2020
 • 6 – 8.11.2020
 • 13-15.11.2020
 • 27 – 29.11.2020
 • 11 - 13.12.2020
 • 8 - 10.01.2021
 • 29 - 31.01.2021
 • 5 - 7.02.2021
 • 19 - 21.02.2021


Kontakt: 
Izabela Obszańska

Doradca edukacyjny