Koźmiński MBA Transformacja cyfrowa 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.
DYREKTOR PROGRAMU 

Szanowni Państwo,  

Internet, sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, media społecznościowe, big data, urządzania mobilne to tylko wybrane rozwiązania technologiczne, które zmieniają nasz świat, naszych klientów i – chcąc nie chcąc – nasze firmy. Słyszymy o wielu innowacyjnych rozwiązaniach opartych o Internet, ale czy dobrze znamy ich prawdziwy potencjał i wiemy, jak je skutecznie wdrożyć? Czy od strony menedżerskiej jesteśmy gotowi do ogromnej zmiany zwanej cyfrową transformacją? Czy wiemy, jak optymalnie wykorzystać nowe narzędzia online? Czy wreszcie mamy w firmie specjalistów od cyfrowej zmiany, którzy wiedzą jak dobrze odpowiadać na współczesne wyzwania?
Zdając sobie sprawę, jak trudno jest poruszać się po meandrach cyfrowego świata, oferujemy studia MBA Transformacja Cyfrowa, których celem jest przygotowanie menedżerów i entuzjastów „sfery digital” do przeprowadzania cyfrowej transformacji w organizacji. Przeprowadzenia jej tak, by wszystko, co wiąże się z „innowacyjnymi rozwiązaniami opartymi o Internet” przestało być modnym hasłem, o którym słyszeliśmy w mediach czy na konferencjach, a stało się realnym wsparciem dla pozyskiwania klientów, rozwoju firmy i jej pracowników.
Na zajęciach, opartych o unikatową wiedzę pochodzącą od wybitnych ekspertów z różnych dyscyplin, dyskusje, studia przypadków i warsztaty, przyjmujemy perspektywę menedżerską, a nie technologiczną, gdyż cyfrowa zmiana to wyzwanie przede wszystkim menedżerskie.

Gwarantem jakości programu jest nie tylko merytoryczna zawartość, ale właśnie prowadzący – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, o ogromnym doświadczeniu oraz udokumentowanych sukcesach, wiedzący, że liczy się nie tylko wiedza, ale i umiejętność jej wykorzystania do skutecznego wdrożenia zmian cyfrowych w organizacji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programu MBA Transformacja Cyfrowa. W szczególności zachęcam do przeanalizowania tematyki zajęć oraz zasad naboru.

Do zobaczenia na zajęciach!

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek


Program posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie jest tylko 99 uczelni (mniej niż 1% szkół wyższych o profilu biznesowym), które posiadają wszystkie trzy akredytacje, a wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające roztropnie i skutecznie realizować powierzone zadania.

FILOZOFIA STUDIOWANIA MBA  

520 godzin zajęć = cztery semestry studiów to czas, który pozwoli Ci zrozumieć funkcjonowanie organizacji jako całości wraz z jej otoczeniem biznesowym. Poprowadzimy Cię od ekonomii i finansów poprzez strategię organizacji aż do tego, jak współpracować z ludźmi i budować relacje z partnerami biznesowymi.

Wszyscy rozpoczniecie naukę wspólnie na tzw. ogólnym programie menedżerskim (400 godzin lekcyjnych), niezależnie od wybranej specjalizacji.

Dopiero po semestrach, podczas których realizowany jest ogólny program menedżerski, kontynuujecie naukę na wybranym przez Ciecie semestrze specjalistycznym (HR, Cyfrowa Transformacja, FINANSE, IT, dla inżynierów, dla kadry medycznej, logistyka i łańcuch dostaw), na który składa się 120 godzin zajęć. W tym czasie będziecie doskonalić kompetencje zaprojektowane dla danej specjalności.

CZYTAJ WIĘCEJ

CEL STUDIÓW 

Głównym celem studiów jest wyposażenie kadry menedżerskiej w wiedzę, kompetencje i umiejętności związane z wpływem innowacji, tj. Internetu, sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy, mediów społecznościowych, big data, urządzeń mobilnych na zarządzanie organizacją. Ten zestaw wartości pozwoli słuchaczom na skuteczne przeprowadzanie cyfrowej transformacji w każdej organizacji oraz zdobycie kompetencji, dzięki którym będą jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy (Digital Transformation Officer/ Chief Digital Officer).

CO NAS WYRÓŻNIA 

 • studia na najlepszej wg. "Financial Times" uczelni ekonomicznej w Europie Środkowo-Wschodniej
 • innowacyjne studia MBA Transformacja Cyfrowa – które poza uzyskaniem prestiżowego dyplomu Koźmiński MBA, wyposażą menedżerów w wiedzę, kompetencje i umiejętności, jak skutecznie poprowadzić cyfrową zmianę
 • wybór dwóch z czterech zaawansowanych przedmiotów specjalizacyjnych: Transformacja cyfrowa w marketingu i sprzedaży; Zarządzanie ludźmi (HR) w cyfrowej transformacji; Cyfryzacja produkcji – Przemysł 4.0; Technologie wspierające transformację cyfrową. Blok Transformacja cyfrowa w organizacji realizują wszyscy uczestnicy programu
 • prowadzący zajęcia to uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem w cyfrowej transformacji organizacji i poszczególnych jej obszarów
 • dostęp do unikatowych materiałów –  w tym zasobów "Financial Times" oraz platformy LinkedIn Learning,
 • każdy słuchacz otrzymuje bestsellerowy podręcznik do Cyfrowej Transformacji autorstwa kierownika studiów oraz wiele innych materiałów wspomagających. Więcej o podręczniku znajdziesz tutaj.

ADRESACI PROGRAMU  

Osoby pełniące funkcje menedżerskie, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania organizacją, ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej transformacji organizacji:

 • kadra kierownicza z obszaru IT, marketingu, HR, produkcji, sprzedaży
 • osoby zajmuję się problematyką zarządzania zmianą w mniejszych firmach
 • osoby zajmujące się bezpośrednio problematyką cyfryzacji wszystkich szczebli w korporacjach
 • konsultanci i doradcy biznesu zainteresowani problematyką transformacji cyfrowej w organizacji

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA STUDIÓW MBA  

 • zdobycie wiedzy menadżerskiej z zakresu narzędzi i metodyk wspierających procesy zarządzania przedsiębiorstwem
 • uzyskanie umiejętności analizowania procesów zachodzących w organizacjach z perspektywy różnych obszarów funkcjonowania firmy
 • zdobycie umiejętności z zakresu wykorzystanie nowoczesnych narzędzi wspierających decyzje finansowe przedsiębiorstw
 • zdobycie umiejętności efektywnego komunikowania się ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji problemów finansowych
 • zdobycie umiejętności tworzenia i kierowania zespołami projektowymi (w tym wdrażania trudnych projektów w organizacjach o różnych kulturach)
 • nabycie umiejętności opracowania i wdrażania strategii według najpopularniejszych i najnowszych metodyk
 • zdobycie umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w firmie

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć.

ŚWIADECTWA I DYPLOMY 

Absolwenci studiów otrzymują:

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration ze specjalizacją, które  zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016r. poz.2259 art.19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

- dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego zawierający 3 najważniejsze akredytacje: AMBA, EQUIS, AACSB

 

 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA OBRONA PROJEKTU DORADCZEGO I UROCZYSTA GRADUACJA 

UROCZYSTA GRADUACJA 

O studiach >>>Program >>>Zasady naboru >>>Opłaty >>>


Kontakt: 
Anna Mięgoć

Doradca edukacyjny