Koźmiński MBA dla kadry HR 

 

Wprowadzenie 

 • Sesja integracyjno-informacyjna
 • Zarządzanie sobą i zespołem oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Statystyka w biznesie
 • Marketing
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie strategiczne
 • Strategie e-biznesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Przywództwo
 • Zarządzanie zmianą
 • Systemy wspomagania decyzji
 • Negocjacje
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zaufanie i etykę
 • Networking
 • Analiza finansowa projektów doradczych
 • Projekt doradczy
 • Konsultacje
 • Symulacyjna gra

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 520 *

* jedna godzina dydaktyczna= 45 min.

 

 

 

JĘZYK WYKŁADOWY 

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

 

Tak samo jak dla MBA Executive, dla MBA HR stworzyliśmy jednolity program pokazujący trendy w HR - 120 h prowadzonych przez praktyków:

 • Nowoczesna rekrutacja i selekcja
 • Big data w HR
 • Rozwój menedżerów i pracowników   zarządzanie karierą i talentami
 • Employee expierience -Budowanie zaangażowania pracowników  poprzez ich pozytywne doświadczenia w organizacji
 • Strategiczne zarządzanie HR

Ścieżka MBA HR
Od nowoczesnej rekrutacji i selekcji, poprzez strategię, rozwój pracowników, zarządzanie różnorodnością, po cyfrową transformację.
Tematy, które realizujemy w trakcie semestru specjalizacyjnego

 • Jak z sukcesem łączyć aspekty predyspozycji i kompetencji, z perspektywy i doświadczeń HR oraz CEO
 • Nowoczesna rekrutacja i selekcja
 • Zasady celowej i efektywnej współpracy z partnerami zewnętrznymi w zakresie rekrutacji i selekcji
 • Jak współpracować z Head Hunterem w aspekcie executive search?
 • Strategiczne zarządzanie HR
 • Kaskadowanie strategii organizacyjnej w świetle zarządzania kapitałem ludzkim
 • Rozwój menedżerów i pracowników – zarządzanie karierą i talentami
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Employee experience – budowanie zaangażowania pracowników poprzez ich pozytywne doświadczenia w organizacji
 • Świadome zarządzanie energią menedżerów i ich zespołów
 • Big Data w HR
 • 4 wymiary gamifikacji w HR
 • Cyfrowa transformacja

                    

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają 4 semestry


Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w:

 • piątek 17:00 - 20:15
 • sobotę 8:45 - 15:45
 • niedzielę 8.45 - 15.45 

PLANOWE DATY ZAJĘĆ W PIERWSZYM SEMESTRZE STUDIÓW 

 • 16-18.10.2020
 • 6 – 8.11.2020
 • 13-15.11.2020
 • 27 – 29.11.2020
 • 11 - 13.12.2020
 • 8 - 10.01.2021
 • 29 - 31.01.2021
 • 5 - 7.02.2021
 • 19 - 21.02.2021

Kontakt: 
Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Starszy doradca edukacyjny