Kozminski MBA dla Kadry Medycznej 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY

Lek. Łukasz Więch, MBA

lwiech@kozminski.edu.pl

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz – specjalista zdrowia publicznego. Edukator z zamiłowania i doświadczenia.

Zawodowo związany od wielu lat z sektorem badań klinicznych nowych leków. Pełni funkcję Partnership Managera w firmie Synexus Polska Sp. z o. o. Posiada bogate praktyczne doświadczenie zawodowe, szczególnie z zakresu roli i obowiązków badacza w badaniu klinicznym oraz organizacji i zarządzania ośrodkiem badań klinicznych. Zajmuje go tematyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań biznesowych i partnerstw zgodnych z filozofią win-win. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce – GCPpl. Wykładowca ALK i WUM.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.

Efektywne zarządzanie ochroną zdrowia stało się wyzwaniem XXI wieku na całym świecie. Zarządzanie w warunkach reformy polskiego systemu ochrony zdrowia wymaga uważnego śledzenia zmian, dokonywania wielu, często głębokich, przekształceń, ale zarazem stwarza nowe możliwości działania, daje pole dla inicjatyw i innowacji.

Studia adresowane są szczególnie do obecnej i przyszłej kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej, pracowników NFZ i innych instytucji-dysponentów środków na opiekę zdrowotną, przedstawicieli władz i pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, odpowiedzialnych za kształtowanie i realizację polityki zdrowotnej. Odpowiedzi na wiele drążących pytań i problemów znajdą tu również przedsiębiorcy operujący w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, menedżerowie firm należących do tego sektora oraz przedstawiciele zawodów medycznych chcący rozwinąć lub rozwijający własną działalność gospodarczą.

Program studiów ma zapewnić słuchaczom:

 • przekazanie nowoczesnej wiedzy w zakresie zarządzania, ekonomii i finansów, z uwzględnieniem specyfiki ochrony zdrowia znajomość polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle rozwiązań zagranicznych,
 • stworzenie podstaw metodologicznych do samodzielnego studiowania i analizowania i rozwiązywania problemów w zakresie ochrony zdrowia,
 • poznanie skutecznych technik zarządzania
 • zdobycie i doskonalenie praktycznych umiejętności kierowniczych
 • przygotowanie kadry menedżerskiej ochrony zdrowia do stawiania czoła nowym wyzwaniom rynku, przewidywania i zapobiegania kryzysom oraz pracy w nowej e-rzeczywistości w ochronie zdrowia, z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządczych i technologicznych

Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.


Program posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie jest tylko 99 uczelni (mniej niż 1% szkół wyższych o profilu biznesowym), które posiadają wszystkie trzy akredytacje, a wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające roztropnie i skutecznie realizować powierzone zadania.

FILOZOFIA STUDIOWANIA MBA  

520 godzin zajęć = cztery semestry studiów to czas, który pozwoli Ci zrozumieć funkcjonowanie organizacji jako całości wraz z jej otoczeniem biznesowym. Poprowadzimy Cię od ekonomii i finansów poprzez strategię organizacji aż do tego, jak współpracować z ludźmi i budować relacje z partnerami biznesowymi.

Wszyscy rozpoczniecie naukę wspólnie na tzw. ogólnym programie menedżerskim (400 godzin lekcyjnych), niezależnie od wybranej specjalizacji.

Dopiero po semestrach, podczas których realizowany jest ogólny program menedżerski, kontynuujecie naukę na wybranym przez Ciecie semestrze specjalistycznym (HR, Cyfrowa Transformacja, FINANSE, IT, dla inżynierów, dla kadry medycznej, logistyka i łańcuch dostaw), na który składa się 120 godzin zajęć. W tym czasie będziecie doskonalić kompetencje zaprojektowane dla danej specjalności.

CZYTAJ WIĘCEJ

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

 • dr hab. Katarzyna Kolasa
 • Karina Popieluch
 • Jolanta Sobierańska - Grenda
 • dr Anna Banaszewska
 • Piotr Lignar
 • dr Marcin Wardaszko
 • lek. Łukasz Więch

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA OBRONA PROJEKTU DORADCZEGO I UROCZYSTA GRADUACJA 

REKOMENDACJA ABSOLWENTA PROGRAMU  


Decyzja o rozpoczęciu przeze mnie Studiów MBA była podyktowana przygotowaniami do przeprowadzania restrukturyzacji szpitali w województwie pomorskim. Ponieważ z wykształcenia jestem radcą prawnym, a ówczesna moja ścieżka zawodowa była związana z pracą w urzędach szczebla powiatowego i wojewódzkiego, nie miałam doświadczenia w zarządzaniu szpitalami. Miałam jedynie duże doświadczenie zarządcze zdobyte w urzędach związane między innymi z nadzorem nad szpitalami. Chciałam poznać mechanizmy zachodzących w szpitalach procesów od strony dyrektora placówki, motywacje podejmowanych przez niego decyzji ( balans pomiędzy ekonomią a bezpieczeństwem pacjenta i personelu). Nie wyobrażałam sobie współpracy przy ogromnym programie restrukturyzacyjnym urzędnika z nadzoru właścicielskiego bez zrozumienia wykonywanej przez menadżerów pracy. Żeby właściciel zarówno prywatny jak i publiczny mógł właściwie zinterpretować działalność nadzorowanej placówki, powinien w możliwie najszerszym zakresie poznać spektrum występujących w niej zjawisk. Chciałam również poznać odpowiedź na pytanie, czy dyrektor szpitala powinien mieć zawsze ukończone MBA. Brałam udział w pracach komisji konkursowych na dyrektorów szpitali, zdarzało się, że w CV kandydaci mieli MBA, chciałam wiedzieć, co się za tym kryje. Poza tym zawsze pytaniem otwartym pozostawało wyjście poza stereotyp, że dyrektorem szpitala musi być lekarz. Decyzja o wyborze MBA na ALK była podyktowana rekomendacjami znajomych, którzy ukończyli ten program wcześniej i z sukcesami zarządzali szpitalami. Odległość miała mniejsze dla mnie znaczenie, stawiałam na jakość. Dzisiaj wiem, że była to właściwa decyzja. Przede wszystkim poznałam fantastycznych ludzi, z którymi studiowałam. Różnorodność miejsc geograficznych i branżowych, z których pochodziliśmy, spowodowała gejzer wymienianych doświadczeń. Z wieloma osobami pomimo upływu lat nadal pozostaję w kontakcie i wiem, że zawsze mogę liczyć na pomoc. Zaskoczyła mnie również niekonwencjonalna metoda prowadzonych zajęć. Moje doświadczenia z nudną formuła studiów podyplomowych zderzyły się z nowoczesnymi metodami prowadzenia zajęć, pełnymi praktycznych przykładów. Uczelnia była również otwarta na krytykę ze strony słuchaczy. Miałam wrażenie, że studia ewaluują razem z nami, dając nam poczucie wkładu w ich doskonalenie. Od ukończenia MBA właściwie jestem w kontakcie z uczelnią, która doradza mi w jakim kierunku dalej się rozwijać. Okazało się to niezwykle pomocne w podejmowaniu decyzji o kolejnych ścieżkach kariery zawodowej. Studia MBA sprowokowały mnie do kreatywnego myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań, zrozumienia otaczających mnie zjawisk, co w konsekwencji zaowocowało pewnością siebie i poczuciem bezpieczeństwa w dokonywanych przekształceniach własnościowych oraz konsolidacjach podmiotów leczniczych. Dzisiaj już wiem, kim jest absolwent studiów MBA ALK, kiedy spotykamy się na drodze zawodowej. Od trzech lat zarządzam czterema skonsolidowanymi szpitalami, które są zlokalizowane w trzech miastach, wykorzystując wiedzę zdobytą na MBA. Myślę, że te studia są dla wszystkich tych, co już trochę otarli się o sektor medyczny i czują twórczy niepokój.


Jolanta Sobierańska - Grenda,
Prezes Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o. o.


Studia podyplomowe  zawsze są  wyzwaniem a szczególnie w sytuacji kiedy   student jest już w „kwiecie wieku”. Tym niemniej wychodząc z założenia, że człowiek uczy się całe życie , uważam iż warto temu wyzwaniu stawić czoła w każdej chwili. 

Kiedy rozpoczynałem  studia MBA dla kadry medycznej, miałem spory bagaż doświadczeń medycznych ( od młodszego asystenta do kierownika poradni specjalistycznych), administracyjnych    ( od kierownika NZOZ-u do  dyrektora  szpitala) a także ukończone  studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Mimo to  podchodziłem do tych studiów z dużym dystansem i niepewnością. Pozytywne rozczarowanie nastąpiło bardzo szybko ponieważ już pierwsze zajęcia  prowadzone były niezwykle merytorycznie i profesjonalnie  a zarazem bardzo przyjaźnie. Właściwie podobnie  było już do samego końca.

Wiedza prezentowana przez wykładowców  nie była  książkowa ale przede wszystkim praktyczna. Prowadzenie zajęć na  dużym luzie  wyzwoliło świetne relacje na linii student – wykładowca.  Spowodowało to nie tylko dobre relacje z prowadzącymi zajęcia, ale również przełożyło się na pozytywną integrację całej naszej grupy studenckiej. Informacje przekazywane w trakcie różnorodnych zajęć  wprowadziły ład i porządek w czasem chaotycznie poukładane wątki  wiedzy zarządczej, uzupełniając jednocześnie brakujące w niej fragmenty.  Już w trakcie trwania studiów niektóre wiadomości  uzyskane w czasie zajęć  wykorzystywane były praktycznie w mojej codziennej pracy.

Reasumując : zaczynałem te studia mając duże obawy. Charakter studiów oraz cała ich szczególna atmosfera, merytoryczność przekazywanej wiedzy a także zasługująca na wyróżnienie opieka administracyjna sprawiły, iż była to niezapomniana przygoda intelektualna wnosząca nowe spojrzenie na możliwości  wykorzystania różnorodnych narzędzi zarządczych w mojej pracy zawodowej.

Stanisław Stępniewski

dyrektor szpitala św. Ludwika


Kontakt:
Edyta Adamowicz-Sikora


Kontakt:
Małgorzata Cybulska