Executive MBA (w języku polskim i angielskim) 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.
ZASADY NABORU 

 • 59 edycja  - rekrutacja trwa do 15 września 2020 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2020 roku.*
 • O przyjęciu decyduje pozytywny wynik testu typu GMAT (pobierz przykładowe pytania: GMAT)- 20 % zadań jest w języku angielskim - oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Test typu GMAT składać się będzie z dwóch części: matematycznej (problem solving) - oceniającej zrozumienie podstawowych zagadnień matematycznych, rozumowanie logiczne, obliczanie, analiza zadań ilościowych oraz analitycznej (data sufficiency) - sprawdzającej umiejętność rozumowania, konstruowania i oceny argumentacji, wyciągania wniosków, formułowania i ocena planu działania. 
 • Wymagane jest minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 5- letnie doświadczenie menedżerskie 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE  

 • Test typu GMAT
 • Rozmowa kwalifikacyjna


I tura kwalifikacji na studia MBA odbędzie się w 23 września 2020 r. o godz. 13.00

 • test typu GMAT w godz. 13.00-15.00,
 • rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu egzaminu.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV 
 • list motywacyjny 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne 

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

ETAPY REKRUTACJI  

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa programu MBA i sprawdzenie zasad naboru.

2

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych

Kontakt: 
Małgorzata Oświata

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju