Executive MBA (w języku polskim i angielskim) 

ZASADY NABORU 

 • 58 edycja  - rekrutacja trwa do 02 lutego 2020 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2020 roku.*
 • O przyjęciu decyduje pozytywny wynik testu typu GMAT (pobierz przykładowe pytania: GMAT)- 20 % zadań jest w języku angielskim - oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Test typu GMAT składać się będzie z dwóch części: matematycznej (problem solving) - oceniającej zrozumienie podstawowych zagadnień matematycznych, rozumowanie logiczne, obliczanie, analiza zadań ilościowych oraz analitycznej (data sufficiency) - sprawdzającej umiejętność rozumowania, konstruowania i oceny argumentacji, wyciągania wniosków, formułowania i ocena planu działania. 
 • Wymagane jest minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 5- letnie doświadczenie menedżerskie 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE  

 • Test typu GMAT
 • Rozmowa kwalifikacyjna


Kwalifikacja na studia MBA odbędzie się w środę, 5 lutego  2020 r. o godz. 13.00

 • test typu GMAT w godz. 13.00-15.00,
 • rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu egzaminu.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV 
 • list motywacyjny 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne 

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

ETAPY REKRUTACJI  

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa programu MBA i sprawdzenie zasad naboru.

2

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych

Kontakt: 
Małgorzata Oświata

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju