Executive MBA (w języku polskim i angielskim) 

OPŁATY ZA STUDIA 

  • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 950 zł
  • Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 61 500 zł *
  • Cena ze zniżką dla absolwentów ALK:  58 050  zł * - możliwość płatności w trzech ratach po 19 350 zł każda
  • Cena: 64 500 zł - możliwość płatności w trzech ratach po  21 500 zł każda

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Czesne za studia obejmuje:

  • zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego, materiały dydaktyczne, podręczniki do kluczowych przedmiotów
  • residential week - sesję wyjazdową do ESCP Business School w Berlinie (wraz z kosztami przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia, jeden wieczór jest wolny – uczestnicy spędzają go we własnym zakresie)
  • Company Visit w Berlinie – wizytę oraz poznanie strategii i działań operacyjnych dwóch firm.    

W 2017 roku zwiedzaliśmy zakłady BMW Motorcycles i Hub: raum

w 2018 roku zwiedzaliśmy APX Axel Springer Porsche, Talentwunder, KORSCH AG.

 

 

KONTO BANKOWE

Akademia Leona Koźmińskiego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Faktury 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych

Kontakt: 
Małgorzata Oświata

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju