Executive MBA (w języku polskim i angielskim) Do 30 czerwca zapisz się na wybrane studia, złóż komplet dokumentów, uiść opłatę wpisową/za postępowanie rekrutacyjne i otrzymaj zniżkę 500 zł na studia podyplomowe lub 1000 zł na studia MBA.

 

Jesteśmy ONLINE ready.
W razie konieczność pierwszy semestr studiów może być zrealizowany w formule online.

DYREKTOR PROGRAMU 

 prof. Witold Bielecki 

witoldb@kozminski.edu.pl

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany Nauk Organizacji i Zarządzania. Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Od lat łączy karierę naukową z pracą w biznesie. Zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak: EnergoPlazma. S. A., Bank BGZ, PZU, ZBM Investor S.A., PTR Development S.A.

Autor 3 książek  (Informatyzacja zarządzania, Przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku, Narzędziowe wspomaganie zarządzania), ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, współautor dwóch komputerowych symulacyjnych gier menedżerskich (MANAGER i ADMINIST) i pakietu multimedialnego dla treningu przedsiębiorców. W ramach studiów Executive MBA prowadzi zajęcia z systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu.

ZASTĘPCA DYREKTORA PROGRAMU 

Sylwia Hałas-Dej

sylwiah@kozminski.edu.pl

Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Współautorka raportu badawczego "Higher Education in Management: The Case of Poland" zamieszczonego w książce "The Future of Management Education" oraz rozdziału pt. Changes, challenges and new paradigms facing  executive education in Polan“ w książce Management and Culture  of the University.
Ekspert w obszarze rozwoju menedżerów, certyfikowany trener narzędzi rozwojowych, określających style myślenia i działania (FRIS). Członek zespołu Association of MBAs, międzynarodowej organizacji przyznającej prestiżowe certyfikaty Master of Business Administration uczelniom na całym świecie. Od 17 lat zajmuje się projektowaniem programów rozwojowych dla przyszłych menedżerów. Specjalistka w obszarze potrzeb rozwojowych menedżerów i ich definiowania oraz budowania relacji w biznesie.
Na co dzień odpowiada za definiowanie potrzeb rozwojowych menedżerów, tworzenie programów studiów podyplomowych, kursów oraz MBA.  Odpowiada także za relacje z absolwentami Akademii Leona Koźmińskiego. Członek rady programowo-naukowej Liceum LifeSkills.

CO WYRÓŻNIA NASZ PROGRAM  

 

 

 

 

 

 

 

Sesja wyjazdowa na zajęcia jest połączona z Company visit – wizytą oraz poznaniem strategii i działań operacyjnych dwóch firm.

W 2017 roku zwiedzaliśmy zakłady BMW Motorcycles  i Hub: raum,

w 2018 r. APX Axel Springer Porsche, Talentwunder, KORSCH AG,

w 2019  r. Bridgemaker oraz IC! Berlin.


Program posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły biznesu. Na świecie jest tylko 58 uczelni, które posiadają wszystkie trzy akredytacje, spośród ok. 11 000. Takie wyróżnienie zobowiązuje i nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia się. Dzięki temu pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie realizować powierzone zadania.

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA STUDIÓW MBA 

 • zdobycie pakietu wiedzy dotyczącego aktualnych problemów gospodarczych w skali globalnej
 • uzyskanie przekrojowej wiedzy na temat wszystkich istotnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw (strategia w tym międzynarodowa, finanse, marketing, zachowania organizacyjne)
 • pozyskanie wiedzy na temat najnowszych rozwiązań i metodyk funkcjonujących w zarządzaniu organizacjami
 • zdobycie umiejętności tworzenia i kierowania zespołami projektowymi (w tym wdrażania trudnych projektów w organizacjach o różnych kulturach)
 • nabycie umiejętności opracowania i wdrażania strategii według najpopularniejszych i najnowszych metodyk
 • zdobycie umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w firmie
 • rozwój umiejętności przywódczych, negocjacyjnych oraz umiejętności wprowadzania i zarządzania zmianą
 • zdobycie wiedzy w zakresie współpracy w środowisku międzykulturowym.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i opracowania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.

Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

ADRESACI PROGRAMU 

 • osoby z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla
 • właściciele średnich i dużych firm prywatnych
 • osoby aspirujące do najwyższych stanowisk kierowniczych

WARUNKI UKOŃCZENIA  

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć. 

DYPLOMY I CERTYFIKATY 

Absolwenci studiów Executive MBA otrzymują:

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Executive Master of Business Administration" (MBA), które  zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016r. poz.2259 art.19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

- dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego zawierający 3 najważniejsze akredytacje: AMBA, EQUIS, AACSB

- certyfikat ESCP Europe Business School ukończenia tygodniowego programy - International Management and  Entrepreneurship  

REKOMENDACJA ABSOLWENTA PROGRAMU 

Studia Executive MBA dały mi niepowtarzalną okazję uporządkowania mojej dotychczasowej wiedzy i praktyki zawodowej, osadzając je w zupełnie nowych ramach. Dzięki studiom miałam okazję zdobyć nową perspektywę biznesową i osobistą. Pomogły w tym zarówno bardzo ciekawe zajęcia, prowadzone przez praktyków biznesu, jak i poznanie moich fantastycznych współtowarzyszy studiów.
Executive MBA to unikalna możliwość poszerzenia swojej bazy kontaktów nie tylko w ramach swojej grupy, ale i innych studentów MBA różnych specjalizacji. W trakcie dwóch lat miałam unikalną możliwość zbudowania grupy zaufanych ekspertów z różnych dziedzin, z którymi jestem w stałym kontakcie.
Uważam, że moja decyzja o podjęciu studiów była jak najbardziej słuszna. Wymagały one dużo wysiłku i poświęcenia, ale w zamian zaoferowały nowe umiejętności, nową wiedzę, pewność siebie i podbudowę do budowania dalszej kariery zawodowej.


Agnieszka Durlej

Absolwentka Executive MBA ed. 47

Western Union International Bank
 

POZNAJ HISTORIĘ ABSOLWENTKI 

O swojej historii studiowania MBA opowiada Marta Kowalczyk-Rompała,menedżer w firmie Sales and Marketing Global Polska,
absolwentka Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.

Brakowało mi inspirujących kontaktów z ludźmi biznesu. Takich sparingpartnerów. Pomyślałam, że znajdę ich na studiach MBA.

I to się udało. Nasza grupa absolwentów trzyma się razem, wymieniamy się opiniami, pomagamy sobie wzajemnie rozwiązywać zawodowe problemy, czynimy to życzliwie i etycznie.

Nie ma między nami konkurencji. Studia spełniły moje oczekiwania, a dodatkowo dały mi coś jeszcze, czego się chyba nie spodziewałam. Solidną dawkę motywacji. Takiego kopa do działania.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA OBRONA PROJEKTU DORADCZEGO I UROCZYSTA GRADUACJA 

UROCZYSTA GRADUACJA 


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych

Kontakt: 
Małgorzata Oświata

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju