Executive MBA (w języku polskim i angielskim) 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.
Budujcie swoją "antykruchość" 


Miałem wyjątkową okazję obserwować przez ponad 30 lat rozwój i ewolucję naszego programu MBA.

Program MBA stworzony ponad 100  lat temu pomyślany był i stał się motorem rozwoju praktyk zarządzania przedsiębiorstwami czy szerzej organizacjami. Nasycenie menedżerami legitymującymi się dyplomem MBA zdecydowanie najwyższe jest właśnie w Stanach Zjednoczonych i jest z pewnością jeden z istotniejszych warunków czyniących gospodarkę tego kraju najpotężniejszą na świecie.
Programy MBA mają swoją filozofie i logikę.

 

 

 

Są to programy bardzo wszechstronne, pozwalające słuchaczom na zdobycie wiedzy i umiejętności z bardzo różnych dziedzin wykorzystywanych w szeroko pojętym zarządzaniu. Owa wszechstronność pozwala uczestnikom programu MBA budować swoją „antykruchość” (wg N. Taleba), czyli umiejętność wychodzenia ze spotkania z „czarnymi łabędziami” z relatywnie małymi stratami. Program MBA to unikatowa możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami, co wyraża się opanowaniem swego rodzaju lingua franca czyli specyficznego żargonu menedżerskiego, który pozwala na wzajemne doskonałe rozumienie się menedżerów z różnych departamentów w firmie, co wpływa na efektywność działania ich samych i całej organizacji.
To tylko niewielka część korzyści, jakie odniesiesz po rozpoczęciu przygody z naszym Executive MBA.

Prof. Witold T. Bielecki

Rektor, Dyrektor programu

 

 

Witamy w Kozminski Executive Business School  

Rozwój osobisty jest filozofią, sposobem na życie. Jest to droga do osiągnięcia celów, ale także cel sam w sobie. Poszukiwanie nieznanego, innowacyjność i dążenie do nowych przedsięwzięć sprawiają, że jesteśmy przygotowani na wyzwania, jakie stawiają przed nami globalne przemiany. Kierując się tą ideą, Koźmiński Executive Business School dostarcza doświadczeń transformacyjnych, tworząc unikalne środowisko, w którym inicjatywa i proaktywne podejście są mile widziane i doceniane.

 

 

 

Dzięki 30-letniemu doświadczeniu w dostarczaniu najwyższej jakości edukacji menedżerskiej, KEBS przyjął szerszą rolę, przyczyniając się do rozwoju biznesu poprzez szkolenia, doradztwo i pomoc badawczą - wszystko, czego współczesna firma może potrzebować, aby stale się rozwijać i doskonalić.

Sylwia Hałas-Dej

Dyrektor Kozminski Executive Business School

 

 

CO WYRÓŻNIA NASZ PROGRAM  

 

 

 

 

 

 

 

Sesja wyjazdowa na zajęcia jest połączona z Company visit – wizytą oraz poznaniem strategii i działań operacyjnych dwóch firm.

W 2017 roku zwiedzaliśmy zakłady BMW Motorcycles  i Hub: raum,

w 2018 r. APX Axel Springer Porsche, Talentwunder, KORSCH AG,

w 2019  r. Bridgemaker oraz IC! Berlin.


Program posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie jest tylko 99 uczelni (mniej niż 1% szkół wyższych o profilu biznesowym), które posiadają wszystkie trzy akredytacje, a wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające roztropnie i skutecznie realizować powierzone zadania.

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA STUDIÓW MBA 

 • zdobycie pakietu wiedzy dotyczącego aktualnych problemów gospodarczych w skali globalnej
 • uzyskanie przekrojowej wiedzy na temat wszystkich istotnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw (strategia w tym międzynarodowa, finanse, marketing, zachowania organizacyjne)
 • pozyskanie wiedzy na temat najnowszych rozwiązań i metodyk funkcjonujących w zarządzaniu organizacjami
 • zdobycie umiejętności tworzenia i kierowania zespołami projektowymi (w tym wdrażania trudnych projektów w organizacjach o różnych kulturach)
 • nabycie umiejętności opracowania i wdrażania strategii według najpopularniejszych i najnowszych metodyk
 • zdobycie umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w firmie
 • rozwój umiejętności przywódczych, negocjacyjnych oraz umiejętności wprowadzania i zarządzania zmianą
 • zdobycie wiedzy w zakresie współpracy w środowisku międzykulturowym.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i opracowania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.

Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

ADRESACI PROGRAMU 

 • osoby z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla
 • właściciele średnich i dużych firm prywatnych
 • osoby aspirujące do najwyższych stanowisk kierowniczych

WARUNKI UKOŃCZENIA  

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć. 

DYPLOMY I CERTYFIKATY 

Absolwenci studiów Executive MBA otrzymują:

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Executive Master of Business Administration" (MBA), które  zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016r. poz.2259 art.19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

- dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego zawierający 3 najważniejsze akredytacje: AMBA, EQUIS, AACSB

- certyfikat ESCP Europe Business School ukończenia tygodniowego programy - International Management and  Entrepreneurship  

REKOMENDACJA ABSOLWENTA PROGRAMU 

Studia Executive MBA dały mi niepowtarzalną okazję uporządkowania mojej dotychczasowej wiedzy i praktyki zawodowej, osadzając je w zupełnie nowych ramach. Dzięki studiom miałam okazję zdobyć nową perspektywę biznesową i osobistą. Pomogły w tym zarówno bardzo ciekawe zajęcia, prowadzone przez praktyków biznesu, jak i poznanie moich fantastycznych współtowarzyszy studiów.
Executive MBA to unikalna możliwość poszerzenia swojej bazy kontaktów nie tylko w ramach swojej grupy, ale i innych studentów MBA różnych specjalizacji. W trakcie dwóch lat miałam unikalną możliwość zbudowania grupy zaufanych ekspertów z różnych dziedzin, z którymi jestem w stałym kontakcie.
Uważam, że moja decyzja o podjęciu studiów była jak najbardziej słuszna. Wymagały one dużo wysiłku i poświęcenia, ale w zamian zaoferowały nowe umiejętności, nową wiedzę, pewność siebie i podbudowę do budowania dalszej kariery zawodowej.


Agnieszka Durlej

Absolwentka Executive MBA ed. 47

Western Union International Bank
 

POZNAJ HISTORIĘ ABSOLWENTKI 

O swojej historii studiowania MBA opowiada Marta Kowalczyk-Rompała,menedżer w firmie Sales and Marketing Global Polska,
absolwentka Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.

Brakowało mi inspirujących kontaktów z ludźmi biznesu. Takich sparingpartnerów. Pomyślałam, że znajdę ich na studiach MBA.

I to się udało. Nasza grupa absolwentów trzyma się razem, wymieniamy się opiniami, pomagamy sobie wzajemnie rozwiązywać zawodowe problemy, czynimy to życzliwie i etycznie.

Nie ma między nami konkurencji. Studia spełniły moje oczekiwania, a dodatkowo dały mi coś jeszcze, czego się chyba nie spodziewałam. Solidną dawkę motywacji. Takiego kopa do działania.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA OBRONA PROJEKTU DORADCZEGO I UROCZYSTA GRADUACJA 

UROCZYSTA GRADUACJA 


Kontakt: 
Iga Bala

Specjalista ds. Marketingu

Kontakt: 
Małgorzata Oświata

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju