rola lidera

Rola lidera w zarządzaniu konfliktami w zespole na drodze mediacji / ONLINE

Poziom
Kursy ONLINE
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
10.02 - 11.02.2022

O kursie

Cel szkolenia

Usprawnienie procesu rozwiązywania konfliktów w zespołach oraz zwiększenie odpowiedzialności pracowników za ten proces. 

Atuty szkolenia

1
Poznasz, na czym polega rola mediatora, jakie jest jego miejsce w organizacji  
2
Poznasz procedurę prowadzenia mediacji w organizacji  przez udział w symulacjach procesu mediacji 
3
Zwiększysz swoją skuteczność w procesie rozwiązywania konfliktów
4
Otrzymasz rekomendacje wspierające wprowadzenie mediacji do organizacji 
5
Otrzymasz wiedzę, w jakim kierunku i w jakich obszarach warto rozwijać kompetencje pracowników, którzy mogliby pełnić funkcję mediatorów organizacyjnych 

Szkolenie jest dla Ciebie, jeżeli

 • zarządzasz zespołem i chcesz zwiększyć skuteczność swoją i swoich ludzi w diagnozowaniu i rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. 

 

GroupOfPeopleIllustration

Trener

szkolenia
dr Joanna Telus

Założycielka i prezeska VandO Value&Organization, kierownik studiów podyplomowych z zakresu negocjacji i mediacji realizowanych w Uczelni Korczaka i Staropolskiej Szkole Wyższej. Właścicielka Centrum Dialogu i Rozwoju Kompetencji.

Ma 25-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia i wdrażania mediacji, rozwiązywania konfliktów, tworzenia standardów współpracy w organizacjach i zespołach. Trener mediacji i komunikacji opartej na dialogu.  

Zawodowy mediator i facylitator, trener i konsultant biznesu.

Zrealizowała około 20 tysięcy godzin szkoleniowych i doradczych. Od 1996 roku rozwija swój warsztat pracy, realizując warsztaty, szkolenia, doradztwo czy prowadząc mediacje. Autorka publikacji  z zakresu rozwoju kompetencji, rozwiązywania konfliktów, mediacji czy skutecznej komunikacji.  
Doradza organizacjom w zakresie rozwiązywania konfliktów, budowania standardów komunikacji wewnętrznej, czy w obszarze kreowania kultury organizacyjnej opartej na dialogu. Wspiera menedżerów w rozwoju kompetencji zarządzania zespołem.

Realizowała projekty rozwojowe i szkoleniowe m.in. dla takich organizacji jak: NSK Bearings, LTE, Gazoprojekt, PGNiG, TUV Nord, Clear Channel, BASF, NBP Axalta, MDS, Ferrero, AVIVA, TUV Nord, Indesit, Baxter, ACTION, Ernst&Young, PKO SA, Bank Przemysłowo–Handlowy, Moltech Polska sp. z o.o., NBP, BMW Polska, Daimler Chrysler, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, Biuro Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

W ramach szkolenie otrzymujesz:

.

Program szkolenia

Mediacje i świadomość roli lidera jako mediatora

 • alternatywne metody rozwiązywania konfliktów i sporów  
 • istota mediacji: zarządzenie konfliktem, sztuka zadawania pytań, sztuka przewidywania skutków
 • umiejętność rozdzielenia ról organizacyjnych: rola i zadania mediatora
 • trzy poziomy budowania świadomości roli: kompetencje, skuteczność, otwartość na informacje zwrotne

Konflikt jako proces organizacyjny

 • definicja konfliktu: poziom strukturalny, psychologiczny, działania  
 • pięć kluczowych przyczyn powstawania konfliktów. „czapka” konfliktu
 • specyfika zachowania ludzie w sytuacjach konfliktu w firmie i ich konsekwencje

Proces mediacji i kompetencje mediatora

 • 9 etapów mediacji
 • symulacje procesu rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu mediacji
 • w jakich sytuacjach warto wykorzystać mediacji do rozwiązywania konfliktów pomiędzy pracownikami
 • wiarygodność lidera w procesie rozwiązywania konfliktów

Warunki skuteczności wdrożenia mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów w organizacji

 • analiza potencjału zespołu
figury

Organizacja zajęć

Czas trwania:

 • 2 dni (12 h dydaktycznych)*
 • w godz. 9.00-14.30 

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut 

W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób

Terminy

10-11 lutego 2022 r.

Szkolenie odbywa się w formule online.

Forma prowadzenia zajęć

1
Uzyskanie podstawowych informacji 

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Joanna Sawicka-Golcz
Masz pytania?
Joanna Sawicka-Golcz

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 1900 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 1710 zł netto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl