Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna

Zrównoważone przywództwo dla Zarządów

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia kursu
Tryb
Tryb stacjonarny,
W weekend

Cel szkolenia

Celem szkolenia Zrównoważone przywództwo dla Zarządów jest wzbogacenie wiedzy managerów oraz wymiana doświadczeń z wybitnymi ekspertami w dziedzinie zrównoważonych finansów, ułatwiając prowadzenie własnych spółek w kierunku zrównoważonego sukcesu.

To praktyczne szkolenie skupia się na zintegrowaniu zrównoważonego rozwoju z podstawowymi strategiami biznesowymi i operacjami, wspierając prężne zespole oraz zwinne przywództwo zdolne do osiągania sukcesu w czasach wielu zmian oraz kryzysów.

Co zyskujesz

1
Networking

Wymianę doświadczeń z członkami zarządów oraz menedżerami dużych polskich spółek, którzy skutecznie praktykowali ESG zanim stało się to modne.

2
Ciekawe interakcje

Wysoki poziom interakcji w gronie ekspertów w celu wzajemnego uczenia się poza granicami swojej branży.

3
Sesje mentoringowe

Grupowe sesje mentorskie, które pomogą zweryfikować twoje cele i przygotować plan działania

4
Najnowsza wiedza

Zyskasz wiedzę o  najnowszych trendach , kryteriach wyceny inwestycji i najlepszych warunkach finansowania na podstawie ESG - bezpośrednio od bankierów, zarządzających funduszami oraz PE.

5
Zajęcia w wyjątkowym miejscu

Spotkanie odbywa się w Villi Poranek w Konstancinie. Przestrzeń ta została zaprojektowana tak, aby zapewnić najlepsze warunki do spędzania wspólnego czasu - rozmawiania, refleksji, nauki i tworzenia nowych pomysłów i strategii.

Partner strategiczny

Polish Sustainable Investment Forum (POLSIF) - tworzy kilkudziesięciu przedstawicieli wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków, funduszy private equity, organizacji i izb branżowych oraz świata nauki.

www.polsif.org

Partner merytoryczny

Chapter Zero Poland, polska odsłona międzynarodowej inicjatywy Climate Governance powołanej przez World Economic Forum, powstała, by podnieść świadomość konsekwencji zmiany klimatu dla biznesu i wpływu biznesu na klimat. www.chapterzero.pl  

Adresaci szkolenia

 • Kadra zarządzająca najwyższego szczebla, liderzy biznesu i twórcy strategii którzy chcą wykorzystać zrównoważony rozwój jako strategiczną przewagę konkurencyjną.
 • Osoby odpowiedzialne za strategię, finanse i inwestycje, innowacje, operacje, marketing, komunikację, zasoby ludzkie i zrównoważony rozwój.

Miejsce szkolenia

Spotkanie odbywa się w Villi Poranek w Konstancinie. Przestrzeń ta została zaprojektowana tak, aby zapewnić najlepsze warunki do spędzania wspólnego czasu - rozmawiania, refleksji, nauki i tworzenia nowych pomysłów i strategii.

Willa Poranek, sięgająca 1910 roku, była jedną z pierwszych rezydencji zbudowanych w Konstancinie. Jej pierwszym właścicielem był Wilhelm Rubin, założyciel i pierwszy prezes Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy. W latach powojennych budynek był zaniedbany do tego stopnia, że stał się niezamieszkany. Willa znajduje się w otoczeniu naturalnego piękna parku otoczonego sosnami, rzeką, ścieżkami rowerowymi i wieloma udogodnieniami na zewnątrz.) Villa promujemy polskich artystów we współpracy z Galerią Sztuki Fijewskiego, prezentując wystawy, tematyczne ekspozycje oraz spotkania z artystami jako źródło inspiracji.

 

Koordynatorzy kursu

Marlena Janota

Członkini Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Członkini Zarządu Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF)
 
Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz programów typu executive management, m.in. w École des Hautes Etudes Commerciales de Paris (HEC Paris), SDA Bocconi, London School of Economics, University of Cambridge.
Z rynkiem finansowym związana od 2001 roku. Natomiast z grupą kapitałową Santander Bank Polska S.A.– od 2005 roku. Od 2011 roku pełni funkcję Członkini Zarządu Santander TFI Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A, gdzie odpowiada za Obszar Sprzedaży i Marketingu.
Ma kompetencje m.in. w  tworzeniu i wdrażaniu strategii biznesowej  (w tym implementacji ESG), marketingu i sprzedaży produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, rozwoju oferty  produktowej (w tym funduszy inwestycyjnych zgodnych z art. 8 i 9 rozporządzenia SFDR) , zarządzaniu zespołem (skoncentrowane na D&I), transformacji cyfrowej (w tym AI).
Marlena Janota jest również – działającą społecznie- członkinią zarządu stowarzyszenia Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF) – organizacji pozarządowej non profit, której celem jest rozwój polskiego rynku zrównoważonych inwestycji i finansów poprzez tworzenie i promowanie najlepszych praktyk.
 

 

prof. NU Franjo Mlinarič

Doświadczony wykładowca i konsultant z międzynarodową praktyką w sektorze prywatnym i publicznym, współzałożyciel startupu BI i prywatnego Instytutu iRDM, redaktor stowarzyszony Lex Localis, a od 2019 do 2024 roku szef topowego programu magisterskiego FT w dziedzinie finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego.

Uwielbia łączyć dyscyplinę naukową z doświadczeniem doradczym w środowisku międzynarodowym. Większość swojego doświadczenia w regionie SW Balkan zdobywał, będąc wiodącym doradcą ekonomicznym dla różnych kluczowych projektów krajowych (autostrady, telekomunikacja, infrastruktura lotniskowa, instalacje spalarniowe i przemysł motoryzacyjny) oraz autorem dużych badań oddziaływania gospodarczego.

Jest doświadczonym ekspertem sądowym w sprawach związanych z wyceną, restrukturyzacją, szkodami biznesowymi oraz strukturyzowanymi produktami finansowymi. Jego badania koncentrują się na zrównoważonym tworzeniu wartości i transformacji modelu biznesowego, a także na ekonomicznym wpływie inwestycji publicznych. Jest współautorem wielu książek i artykułów.

Program szkolenia

Dzień 1: Czy istnieje uzasadnienie biznesowe dla zrównoważonego rozwoju?

 • Przywództwo w czasach kryzysu  poprowadzi prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, założyciel i wieloletni Rektor ALK
 • Świat w 2030+: Megatrendy oparte na nauce i biznesie
 • Biznes jak zwykle się skończył: Jaka jest nasza nowa normalność
 • Przypadki Polski i UE w wielorakiej transformacji: Ryzyka i szanse nowej mapy generowania wartości
 • Brakujące składniki udanej transformacji ESG - Warsztat strategiczny

Dzień 2: Idee są istotne, ale najważniejsza jest realizacja

 • Zrównoważone modele biznesowe i tworzenie wartości: Najlepsze praktyki w wykorzystywaniu strategii, innowacji i interesariuszy
 • Styl przywództwa i kultura organizacyjna: Jak liderzy zmieniają siebie?
 • Transformacja biznesowa dla długoterminowego sukcesu i odporności: Dostosowanie celu, kultury, strategii i zarządzania
 • Wzmacnianie pozycji twórców zmian: Zarządzanie zrównoważoną podróżą transformacyjną
 • Strategiczna implementacja dla zrównoważonego sukcesu - Indywidualny plan działania

Warunki udziału w szkoleniu

Na szkolenie Zrównoważone przywództwo dla Zarządów zapraszamy osoby, które zajmują stanowiska menedżerskie w dużych firmach i posiadają ponad 10 lat doświadczenia zawodowego. W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 24 osoby.

 

Data szkolenia

Szkolenie odbędzie się we wrześniu lub październiku 2024 r.

Wiodący wykładowcy

Przemek Gdański

Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska

Ma ponad 30-letnie międzynarodowe doświadczenie w bankowości. Pracował zarówno w największych bankach w Polsce, jak i za granicą, od 2006 r. zasiadając kolejno w zarządach banków Calyon (jako CEO), BPH, Pekao SA i mBank. Od 1 listopada 2017 r. kieruje BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz pełni funkcję Territory Head dla wszystkich spółek Grupy BNP Paribas w Polsce.

Od 2019 r. członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan oraz członek Rady Doradczej Digital University. Od 2021 r. członek Rady Programowej UN Global Compact Network Poland. W tym samym roku został członkiem Rady Doradczej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz partnerem prestiżowego międzynarodowego G100 Denim Club, organizacji skupiającej liderów wspierających parytet płci i równość. Od 2017 r. przewodniczący Rady Fundacji BNP Paribas.

W 2021 r. wyróżniony nagrodą Wizjonera Rynku, przyznawaną podczas konferencji IT@BANK. W 2019 r. nagrodzony tytułem The CEO of the Year przez The Heart Warsaw i tytułem Bankowy Menedżer Roku 2018 Gazety Bankowej. W 2018 r. otrzymał od Fundacji Digital Poland tytuł Digital Shaper za wybitny wkład w cyfrową transformację.

Od wielu lat konsekwentnie patronuje inicjatywom na rzecz propagowania różnorodności, równości płci oraz wspierania działalności przedsiębiorczych kobiet. W 2018 r. otrzymał nagrodę specjalną Male Champion of Change, Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

 

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Liderka, ekspertka, menedżerka, pasjonatka, trenerka i wykładowczyni z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie praktyki zrównoważonego rozwoju, CSR, ESG i zrównoważonych finansów.

Director, Sustainability and Reputational Risk w Standard Chartered Bank. Z ramienia Zarządu nadzoruje merytoryczny rozwój FOB. Od sierpnia 2023 r. do marca 2024 r. w roli dyrektorki generalnej odpowiadała za rozwój i transformację organizacji oraz zarządzanie projektami i zespołem FOB.

Aktywnie zaangażowana w rozwój i promowanie tematyki zrównoważonego rozwoju w lokalnych i międzynarodowych inicjatywach.

Od marca 2024 członkini EFRAG Banking Advisory Panel – ciała doradczego wspierającego przygotowanie sektorowych ESRS.

Członkini Grup Roboczych w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów przy MF. Członkini Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Innowatorów ESG Polskiego Stowarzyszenia ESG.

Wykładowczyni i trenerka w m.in. Uczelni Łazarskiego, Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, GPW Growth, Szkole ESG, Instytucie Compliance, EY Academy of Business. Jurorka w konkursie The Best Annual Report Instytutu Rachunkowości i Podatków.

Inicjatorka, członkini założycielka i członkini Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia POLSIF – Sustainable Investment Forum Poland.

W latach 2017-2023 roku była odpowiedzialna za zarządzanie i realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas, stworzenie obszaru Sustainability w banku, wprowadzenie raportowania zintegrowanego a także rozwój obszaru zrównoważonych finansów i stworzenie centrum kompetencji w zakresie strukturyzacji zrównoważonych produktów. Inicjatorka programu Bank Zielonych Zmian. Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Od okresie 2021-2023 r. była członkinią grupy roboczej ds. wypracowania jednolitego standardu raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla UE (zgodnie z CSRD) w ramach prac EFRAG.

Doświadczenie zawodowe w obszarze zrównoważonego rozwoju zdobywała również m.in. w zespole Deloitte Sustainability Consulting Central Europe, gdzie odpowiadała za projekty z zakresu raportowania niefinansowego, strategiczne zarządzanie CSR/ESG i zarządzanie projektami na rzecz klientów biznesowych i instytucjonalnych na skalę Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej zajmowała się CSR w Tchibo Warszawa i filantropią korporacyjną w Forum Darczyńców.

Alumna Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim i zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła kurs ze zrównoważonych finansów na Uniwersytecie Cambridge.

Prywatnie aktywnie zaangażowana społecznie, głęboko wierzy w synergię celów biznesowych i społecznych, z dewizą „po pierwsze człowiek”.

Krzysztof Kamiński

Doświadczony menedżer wysokiej rangi w sektorze finansowym, głównie w obszarach rynków kapitałowych, funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami. Członek CFA Institute od 2009 roku, od 2012 roku CFA Charterholder. Licencjonowany doradca inwestycyjny (nr 819). Od 2022 roku posiada certyfikat CFA w zakresie ESG Investing.

W latach 2007 -2013 pracował w HSBC Global Asset Management rozwijając dystrybucję globalnych funduszy inwestycyjnych HSBC w Polsce Od 2013 r. pracuje jako Członek Zarządu Millennium TFI S.A. nadzorując obszary zarządzania aktywami, sprzedaży, marketingu, komunikacji oraz odpowiadając za projekty strategiczne TFI.

 

Joanna Ałasa

Członek zarządu Sustainable Investment Forum Poland (PolSIF) oraz wiodący Specjalista ds. Zrównoważonego Rozwoju w ING Banku Śląskim.  Współzałożycielka 30%Club Poland oraz koordynatorka Grupy Inwestorskiej Klubu. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizacja Bankowość Inwestycyjna. Studiowała także w Singapurze (Singapore Management University) oraz we Włoszech (Universita Bocconi), gdzie realizowała międzynarodowy program menedżerski CEMS MIM. Poza licencją doradcy inwestycyjnego posiada tytuł CFA oraz ACCA.
Karierę zawodową rozpoczęła na rynku kapitałowym w 2010 roku w biurze maklerskim Wood&Co. Następnie kontynuowała pracę zawodową w NN Investment Partners TFI jako członek zespołu zarządzającego aktywami funduszu oraz Zastępca Dyrektora Działu Analiz oraz Specjalista ds. Zrównoważonego Rozwoju

Roksana Kałużna - Bałazy

Wiceprezes Zarządu Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF)

Założycielka, wiceprezes Zarządu i liderka Centrum Prawnego Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF). Adwokatka, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doradza prawnie podmiotom gospodarczym w procesach zrównoważonej transformacji i w zakresie uwzględniania aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w działalności gospodarczej. Specjalizuje się w zrównoważonych finansowaniach dłużnych w formie kredytów i instrumentów finansowych oraz zagadnieniach regulacyjnych dotyczących instytucji finansowych. Brała udział w pionierskich transakcjach z zakresu zrównoważonych finansowań na rynku polskim i międzynarodowym. Prowadzi wykłady i warsztaty oraz jest autorem publikacji z zakresu regulacji prawnych ESG.

 

 

Piotr Dmuchowski

Piotr Dmuchowski jest absolwentem Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwentem Heriot-Watt University w Edynburgu z tytułem First Class Master of Arts with honours. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Cambridge w zakresie Zrównoważonego Zrządzania oraz kurs podyplomowy na Uniwersytecie Oxfordzkim w zakresie inwestycji na rynkach prywatnych.
Doświadczenia zawodowe związane z rynkiem finansowym zdobywał w HSBC Polska, gdzie w okresie 2008-2022 pracował na wielu stanowiskach w pionie Global Markets.  W latach 2020-2022 pełnił funkcję Skarbnika HSBC Polska oraz koordynował ofertę produktowa ESG w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów rozwijających się w europejskiej strefie czasowej. W trakcie swojej kariery w banku brał udział w realizacji wielu ważnych transakcji w tym, przede wszystkim pionierskich emisjach obligacji Polski w Chinach (Panda bond) oraz Zielonych (pierwsze w historii Zielone obligacje wyemitowane przez Państwo).
Od 2022 roku Piotr Dmuchowski jest Członkiem Zarządu TFI PZU w roli CIO, gdzie odpowiada za działalność inwestycyjna. Obejmuje ona zarówno portfele własne Grupy PZU oraz fundusze zewnętrzne oraz programy emerytalne oraz szeroki zakres klas aktywów obejmujących nieruchomości, inwestycje alternatywne oraz akcje i obligacje. Piotr zajmuje się również rozwojem metodologii i procesów inwestycyjnych oraz nowych zrównoważonych funduszy inwestycyjnych.
Piotr Dmuchowski jest również współautorem publikacji naukowych z zakresu Zrównoważonych Finansów opublikowanych w recenzowanych pismach naukowych (impact factor>9) oraz autorem wielu wystąpień i publikacji w pismach branżowych i mediach w tej tematyce.
 

prof. Andrzej K. Koźmiński

Profesor, specjalizujący się w zakresie zarządzania, założyciel i były Rektor ALK. Prezydent Honorowy ALK. Autor wielu publikacji w Polsce i za granicą

Milena Olszewska-Miszuris

FCCA, CFA, FSA-Credential 
CEO WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland

Milena is a practitioner of valuations, storytelling, analysis and financial and non-financial reporting with almost 20 years of experience in capital markets. Currently, she runs a boutique advisory company (WM Advisory Sp. z o.o.), supporting management boards in value creation, financial and non-financial reporting, valuation and investor relations. Milena is a member of the Corporate Governance Committee at Warsaw Stock Exchange, expert on sustainable corporate governance at the Human and Business Rights Program at UN Global Compact Network Poland and a member of ACCA’s Governance, Risk and Performance Global Forum. She is also a member of Association of Independent Non-Executive Directors as well as its Audit Committee and an active member of supervisory boards. She also gives guest lectures at postgraduate studies, e.g. at the Kozminski University in Warsaw or the Lazarski University - in the latter she also serves as an expert at the Institute of Sustainable Development and Environment. She is active in the ESG field: she is Chapter Zero Poland Ambassador and sits on the Council of Experts of the Women’s Individual Investors Club. Milena is also the founder and Co-Chair of 30% Club Poland - a social campaign aimed at increasing the number of women in corporate boards and C-suite. 
Milena started her career at an international consulting company Ernst &Young. For 10 years she has been an equity analyst at international brokerage houses. She is a multiple times laureate of analysts rankings for her insights and recommendations both domestically (Analyst of the Year title awarded by Warsaw Stock Exchange and Parkiet financial newswire, winner of analysts rankings in TMT and retail sectors) and internationally (top CEE analyst and top consumer analyst titles in international Extel survey).

 

Prof. Robert Sroka

Partner i Dyrektor ds. ESG w firmie Abris Capital Partners. Członek Komitetu ESG Invest Europe. Wcześniej pracował w firmie EY w dziale Forensic & Integrity oraz był członkiem zespołu ds. Zmian Klimatu i Usług Zrównoważonego Rozwoju. Robert był członkiem Rady Doradczej ds. CSR dla Premiera Polski oraz przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. Był również przewodniczącym Grupy Roboczej ds. etyki biznesu w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Ministerstwie Rozwoju.

Jest autorem i współautorem licznych raportów poświęconych ESG (Environmental, Social, and Governance), które można pobrać ze strony www.robertsroka.pl, oraz książek "Nieznanie Liderzy Współczesnej Etyki Biznesu" i "Etyka i Prawa Człowieka w Biznesie".

Robert został uznany ESG Professional of the Year 2022 (Profesjonalista Roku) przez magazyn Drawdown w branży private equity.

Paweł Niziński

Strategic advisor, entrepreneur, lecturer. B Corp enthusiast and PL Country Partner for B Lab Europe.

After 16 years in advertising from the beginning of this industry in PL and years at executive positions I have moved on to consulting in Corporate Social Responsibility/Sustainability/Purposeful Brands strategies and have opened (June 2007) the Polish branch of GoodBrand and Company. The company was focused on corporate social and environmental strategy, building sustainable purposeful brands and enterprises. In 2015 we have rebranded as a social design consultancy BETTER. We were pioneering in bringing design thinking into the world of responsible brands. We were and still are impact led, providing purpose driven innovations for brands and organizations. In order to #BeTheChange and contribute to knowledge sharing in strategic thinking about sustainability in business and sustainable lifestyle promotion we have created a quarterly and a platform called CR Navigator / Be-Navigator.pl and www.crnavigator.com - blogosphere events and a regular publication(since 2008). We build unique service proposition merging our strategic sustainability expertise, insight building for brands, social dialogue with optimizing media / programmatic solutions provided by top data/technology companies. Late 2018 have open a new chapter - broadcasting the B Corp idea in the region soon becoming a Country Partner in PL. Since December 2019: Partner at NOW Partners - a worldwide group of impact driven and values based professionals, thinkers, advisors, activists. We are working together to give leaders, corporates and systems-level change agents the support, resources and inspiration they need to deliver spine-tingling levels of transformation. Our focus: Regenerative Value Creation.

Kamila Drzewicka

Prawniczka w zespole Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie jest odpowiedzialna za działania rzecznicze i litygacyjne prowadzone w Europie w obszarze przeciwdziałania greenwashingowi. W pracy koncentruje się także na wdrażaniu strategii prawnych mających na celu spowodowanie, że biznes właściwie uwzględnia ryzyka związane z ochroną środowiska i klimatem oraz bierze odpowiedzialność za skutki zmian klimatu.

Dołączyła do warszawskiego biura ClientEarth w lutym 2018 roku, aby rozwijać działalność Fundacji w obszarze egzekwowania prawa dostępu do informacji i wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz w obszarze poprawy jakości powietrza w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie zdobywała działając m.in. w obszarze prawa międzynarodowego i unijnego, jak również prawa konkurencji i prawa konsumenckiego. Jako ekspertka Ministerstwa Sprawiedliwości uczestniczyła m.in. w negocjacjach w Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Europejskiej Sieci Sądowej, Komisji Europejskiej.

Jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego oraz Europejskich Studiów Interdyscyplinarnych w Kolegium Europejskim w Warszawie. Posiada uprawnienia radcy prawnego w Polsce.

 

Zofia Dzik

Inwestorka, innowatorka, myślicielka, doświadczona C-Level menadżerka,  pionierka rynku fintech. Członkini rad nadzorczych spółek giełdowych
Fundatorka Instytutu Humanites, fundatorka Centrum Etyki Technologii, autorka modeli rozwoju społecznego, m.in. Spójnego Przywództwa™
Wykładowczyni, założycielka Akademii Przywództwa Liderów Oświaty – 1. w Polsce programu rozwoju przywództwa w edukacji; inicjatorka Globalnego Ruchu Społecznego Dwie Godziny dla Rodziny/Dla Człowieka 
Członek Rady Naukowej IDEAS NCBR -  ośrodka dedykowanego sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, Kapituły Orłów Rzeczpospolitej i Rady Społecznej Politechniki Wrocławskiej. Top 10 liderek zrównoważonego rozwoju wg. Forbes Women PL
Prywatnie: żona, matka, lubi pustynne wędrówki

Zasady rekrutacji

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.   Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Koszt

Cena szkolenia: 9.900,00 zł brutto (stawka zw. z VAT). Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK oraz skierowanych poprzez partnera programu POLSIF: 8.910,00 zł brutto (stawka zw. z VAT).