Strona główna
ZARZĄDZANIE WDROŻENIEM BUILDING

Zarządzanie wdrożeniem Building Information Modeling (BIM) w organizacji i projekcie budowlanym

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
25.04 - 26.04.2023

O kursie

Cel kursu

 • Przygotowanie uczestników do roli lidera wdrożenia BIM (Building Information Modeling) w organizacji zaangażowanej w projekty budowlane. 

 • Szkolenie przygotowuje do zarządzania zmianą w organizacji jaką jest wdrożenie BIM z perspektywy procesów, standardów i dokumentacji, niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania. W trakcie szkolenia są omawiane różne typy i zastosowanie oprogramowania.

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat Implementacji BIM w zależności od rodzaju organizacji (inwestor lub deweloper, projektant architektoniczny, projektant branżysta, generalny wykonawca lub podwykonawca). 

 • Przybliżenie metody formułowania założeń i celów implementacji BIM w zależności od specyficznych potrzeb organizacji i projektu. 

 • Zapoznanie się uczestników z metodami wyboru oprogramowania i metod wymiany informacji BIM. 

Atuty

1
Program

Podstawą do budowy programu szkolenia jest doświadczenie trenera zdobyte w czasie implementacji i wykorzystania BIM na wymagających projektach kubaturowych i infrastrukturalnych. 

2
BIM

Program szkolenia przedstawia zagadnienia wdrożenia BIM z perspektywy różnych uczestników procesu budowlanego (inwestora, projektanta, wykonawcy) i będzie dostosowany do specyfiki grupy w czasie szkolenia.  

3
Program szkolenia

Program szkolenia jest jednakowo skierowany do tych, którzy rozważają pierwsze kroki w kierunku BIM i do tych, którzy chcą zoptymalizować funkcjonujący proces. 

4
Wiedza

Wiedza zdobyta w czasie szkolenia może być natychmiast wykorzystana w bieżących projektach. 

Partnerzy

Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie BIM w strukturę organizacji lub projektu jak i również obecni BIM Managerowie i BIM Koordynatorzy. 

 • Project Managerowie projektów budowlanych.  

 • Architekci, inżynierowie, projektanci pracujący na wszystkich etapach projektów budowlanych. 

 • Uczestnicy inwestycji budowlanych zainteresowani poprawą ich wydajności. 

GroupOfPeopleIllustration

Korzyści dla uczestników - co zyskujesz

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę umożliwiającą: 

 • Określenie jaki zakres wdrożenia BIM jest optymalny dla ich organizacji. 
 • Określenie jakie korzyści z użycia metodologii BIM można uzyskać z perspektywy inwestora, projektanta i wykonawcy. 
 • Określenie optymalnego zakresu implementacji BIM w zależności od rodzaju organizacji i projektu budowlanego. 
 • Określenie zakresu dokumentacji i standaryzacji BIM niezbędnych dla ich organizacji i wskazania kierunków przyszłego rozwoju tych dokumentów. 
 • Stworzenie podstawowych dokumentów Exchange Information Requirement (EIR) i BIM Execution Plan (BEP) koniecznych w każdym projekcie BIM. 
 • Ocenienie kompletności Dokumentacji BIM stworzonej wewnątrz organizacji lub dostarczonej z zewnątrz. 
 • Określenie zakresu obowiązków osób pracujących na pozycjach związanych z BIM, w szczególności BIM Managera, BIM koordynatora i Information Managera. 
 • Przygotowanie planu implementacji BIM w organizacji. 

Perspektywa zawodowa

Wiedza zdobyta w czasie szkolenia może byś wykorzystana na stanowiskach menadżerów projektów i menedżerów technicznych w budownictwie, w firmach wdrażających lub rozwijających wykorzystanie BIM. 

Przekazana wiedza pozwoli poprowadzić projekt wdrożenia BIM w organizacji. Nie jest to szkolenie z oprogramowania, ale z zarządzania zmianą jaką jest wdrożenie BIM. 

Umiejętności związane z wprowadzaniem zmiany jaką jest implementacja BIM mają zastosowanie w wielu innych sytuacjach, gdzie zarządzanie zmianą jest konieczne, na przykład wprowadzanie innowacyjnych procesów czy technologii. 

Program szkolenia

Ramowy program kursu

Kilka słów o BIM: 

 • Geometria i Informacja w modelu BIM. 

 • Podstawy zarządzania informację według ISO 19650-1/2.

 • BIM Manager, BIM Koordynator, Information Manager i pozostałe role w projekcie. 

 • BIM – komunikacja i CDE. 

 • BIM – typy oprogramowania. 

BIM w organizacji 

 • Zakres wdrożenia BIM w zależności od typu organizacji. 

 • Określenie potrzeb z zależności od typu organizacji. 

 • Wdrażane procesy.  

Proces wdrożenia BIM 

 • Kilka słów o zarządzaniu zmianą. 

 • Planowanie wdrożenia BIM. 

 • Ocena organizacji, w której wdrożenie ma nastąpić. 

 • Określenie wymagań i celów specyficznych dla organizacji. 

 • Dobór optymalnych procesów współpracy. 

 • Dobór oprogramowania. 

 • Tworzenie zespołu.  

Komunikacja w BIM 

 • Projektowanie planu komunikacji. 

 • Tworzenie struktury CDE. 

 • Monitorowanie Komunikacji i zbieranie doświadczeń. 

Dokument i Standardy w BIM 

 • Rola dokumentów – które dokumenty są niezbędne. 
 • Tworzenie dokumentów.  
 • Exchange Information Requirement (EIR).  
 • BIM Execution Plan (BEP).  
 • Level of definition (LOD). 
figury

Organizacja zajęć

Czas trwania: 2 dni (16 h dydaktycznych)* w godz. 9.00-16.30.

Podczas zajęć zapewnimy Państwu przerwę kawową oraz dwudaniowy obiad z opcją wegetariańską do wyboru. 

* jedna godzina dydaktyczna to 45 minut 

Terminy

25-26.04.2023

Społeczność

Trener

Marcin Świerz

Architect, Project Manager, skoncentrowany na optymalizacji, integracji i innowacji procesów zarządzania w budownictwie. Ekspert w przygotowaniu i implementacji strategii BIM dostosowanej do wymogów klienta na wszystkich etapach procesu budowlanego.  
 
W ciągu 20 lat pracy w budownictwie ewaluował od roli projektanta do Project Managera zarządzającego projektami podniesienia wydajności w budownictwie, a w szczególności implementacją procesu BIM. 

Swoje metody pracy rozwijał w czasie koordynacji technicznej części projektów i implementacji BIM w Irlandii, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Filipinach. Prowadził projekty implementacji BIM w biurach projektowych, w firmach wykonawczych i organizacjach rządowych będących inwestorem w budownictwie. Jako Project Manager i BIM Manager potwierdził wartość swojego podejścia w mega projektach lotnisk w ZEA, jak i wymagających techniczne projektach realizowanych przez gwiazdy światowej architektury.  Założyciel Project-BIM (http://project-bim.com/), organizacji zajmującej się konsultacjami i szkoleniami dla firm pracujących nad wzrostem wydajności, poprawą komunikacji oraz wdrażających i stosujących BIM. 
 

Stawia na otwartą komunikację, zminimalizowaną hierarchię i racjonalnie użytą innowacyjną technologię. 

Zasady naboru

Jest zalecane, aby uczestnicy kursu posiadali podstawową wiedzę na temat zarządzania projektami budowlanymi w swojej branży i podstawową wiedzę dotyczącą budownictwa. 

1
Uzyskanie podstawowych informacji 

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Zochowska Monika
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Żochowska

Opłaty

* Oferowana zniżka nie łączy się z innymi ewentualnymi rabatami.

Tabela opłat
Cena szkolenia 2400 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 2160 zł brutto (stawka zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl