Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Zarządzanie projektem eksploracyjnym i R&D

Zarządzanie projektem eksploracyjnym i R&D

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Tryb stacjonarny,
W tygodniu

O kursie

Cel szkolenia

 • Nabycie wiedzy w nowej metodyce prowadzenia projektów
 • Nabycie praktycznej umiejętności budowania modelu hipotez
 • Przećwiczenie analizy wielowymiarowych danych z użyciem arkusza kalkulacyjnego
 • Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego
 • Rozegranie symulacji z zakresu analizy losowych zmiennych w biznesowym środowisku
 • Poznanie cyklu życia projektu eksploracyjnego
 • Nabycie umiejętności stawiania hipotez i definiowania zakresu, który ma je zweryfikować

Dlaczego warto

1
Rosnąca niepewność decyzji biznesowych

W coraz bardziej nieprzewidywalnym środowisku biznesowym podejście zwinne w niektórych aspektach przestaje wystarczać. Czasem celem projektu jest przede wszystkim zdobycie wiedzy w zachowaniach klientów, technologii, biznesu i na tej podstawie zdefiniowanie wymagań. W takie sytuacji z pomocą przychodzi eksploracyjne zarządzanie projektami, zwane też Hypothesis Driven Project, lean startup, R&D, ekstremalnym.

2
Koncentracja na wartości

W uruchamianiu nowych biznesów, testowaniu nowych technologii, definiowaniu nowych produktów i usług krytycznym czynnikiem jest szybkie dowiedzenie się, czy wybrana koncepcja w ogóle ma sens. A jeżeli nie to, natychmiastowe jej skasowanie, aby zrobić miejsce dla lepszej koncepcji. Podejście eksploracyjne stawia przede wszystkim na redukcję niepewności decyzyjnej. Temu podporządkowuje zakres projektu.

3
Nowa kompetencja w zarządzaniu projektami

Zarządzanie projektami rozwinęło szereg podejść. Pierwszym było kaskadowe, które pomagało realizować kosztowne inwestycje, z czasem wyłoniło się podejście mające na celu optymalizację procesów produkcyjnych i usługowych, wreszcie od dwudziestu lat triumfy święci podejście zwinne do realizacji przedsięwzięć o dużej zmienności wymagań. Dziś wyłania się czwarte podejście przydatne, eksploracyjne, stosowane gdy nieprzewidywalność projektu jest jeszcze większa.

4
Jedyne takie szkolenie

Koncepcja eksploracyjnego podejścia do prowadzenia projektów powoli przebija się na rynek pod różnymi nazwami. Jednak nie mówi o nim ani PMBOK Guide, ani dokumentacja PRINCE2, ani Manifest Agile, ani Scrum Guide. Po raz pierwszy zebraliśmy wiedzę z wielu źródeł na ten temat i przedstawiamy ją w formie szkolenia.

Co zyskujesz

 • Poznasz nową metodykę prowadzenia projektów
 • Potrafisz zbudować model hipotez i zdefiniować zakres, który ma je zweryfikować
 • Rozwiniesz umiejętność wnioskowania statystycznego
 • Poznasz cykl życia projektu eksploracyjnego

Program

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Czym jest projekt
 • Różne podejścia do realizacji projektów
 • Założenia podejścia eksploracyjnego

2. Podejście eksploracyjne

 • Obszary zastosowań
 • Inspiracja lean startup, hypothesis driven project management, ekstremalne zarządzanie projektami
 • Odniesienie do metod badań naukowych - cel - hipoteza - eksperyment
 • Hierarchia dowodów w biznesie
 • Przebieg projektu eksploracyjnego
 • Przykłady projektów eksploracyjnych z obszaru startupów, testowania technologii, wprowadzania nowych produktów na rynek

3. Analiza danych

 • Próba statystyczna
 • Statystyka opisowa wprowadzenie
 • Wprowadzenie do analizy korelacja, regresja liniowej
 • Założenia podstawowe wnioskowania statystycznego
 • Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do analizy danych
 • Metoda Monte Carlo w zarządzaniu projektami

4. Symulacja Trucks

 • Wprowadzenie w zasady symulacji
 • Rozegranie pierwszej części symulacji, analiza danych
 • Rozegranie drugiej części symulacji, analiza danych i podjęcie decyzji biznesowych
 • Rozegranie trzeciej części symulacji, analiza danych i podjęcie decyzji biznesowych, podsumowanie wyników  
info

Nowy termin szkolenia:

26-27.02.2024 r.

Trener

dr Marcin Żmigrodzki

PgMP®, PMP®, PMI-ACP®, SS Black Belt. Autor książek na temat zarządzania projektami: Zarządzanie projektami dla początkujących, W tym szaleństwie jest metoda, Instrukcja obsługi projektu, Przewodnik po zarządzaniu projektami (dla administracji publicznej).

W przeszłości: właściciel firmy IT, wieloletni kierownik projektów, dyrektor departamentu zarządzania projektami i procesami w banku, wiceprezes firmy produkcyjnej. Zdobywca nagrody Inicjatyw .NET 2003, zdobywca nagrody PMI® Award 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 za najlepsze na świecie szkolenia z zarządzania projektami, PMI Poland Chapter Product Award 2010 oraz ISAGA 2014 Award. W 2010 roku także kierownik projektu – finalisty konkursu Polish Project Excellence Award 2010 oraz w 2003 kierownik projektu nagrodzonego przez Microsoft w konkursie Inicjatywa. NET.

Prywatnie tworzy gry mobilne, wydane tytuły: Business Inc. oraz Republic Inc.

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Joanna Sawicka-Golcz

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami

Tabela opłat
Cena szkolenia 2200 zł netto (stawka zw.z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 1980 zł netto (stawka zw.z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl