Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych 

Prezentowane treści dotyczące zgodności programów nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego z programami ACCA, CIMA, CFA mają jedynie charakter informacyjny. Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi zajęć przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA oraz CFA.

ACCA 

F9 Financial Management (FM): zakres tematyczny modułu "Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych" oraz "Zarządzanie ryzkiem finansowym w przedsiębiorstwie" obejmują tematykę części H. Risk Management

CIMO  

P3 - Performance Strategy: D. MANAGEMENT OF FINANCIAL RISK (w niepełnym zakresie)

CFA 

Level I: VII.Equity
Session 13: Security Market Indices (w niepełnym zakresie)
Level I: IX Derivatives:
Session 17: Derivative Markets and Instruments
Level III: Session 14: Risk Management (w niepełnym zakresie)

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz