Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 1 dzień (w godz. 8.45-15.45)
  • Termin szkolenia: 17.05.2020 r.
  • Cena szkolenia: 500 zł brutto (zw. z VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 350 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Ryzyko systematyczne i niesystematyczne

2. Definicja instrumentu pochodnego

3. Instrumenty giełdowe i pozagiełdowe – specyfika

4. Motywy korzystania z instrumentów pochodnych

5  Instrumenty strukturyzowane

WYKŁADOWCY  

Dr Błażej Podgórski

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, specjalista z zakresu planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzania wartością.

Prowadzi zajęcia z zakresu: podstaw finansów, zarządzania finansami, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów międzynarodowych oraz zastosowania narzędzi informatycznych w finansach. Autor wielu biznesplanów, projektów doradczych.

Autor i współautor artykułów z zakresu oceny projektów inwestycyjnych oraz rynku kapitałowego. Współautor książki „Finanse z arkuszem kalkulacyjnym’’

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz