Wprowadzenie do programowania w Visual Basic for Application - warsztaty komputerowe 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

 • Czas trwania: 1 dzień (w godz. 9.00-16.00)
 • Termin szkolenia: już wkrótce
 • Cena szkolenia: 1000 zł brutto (stawka zw. z VAT)*
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 900 zł (stawka zw. z VAT)*

*Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

TRENER 

dr Błażej Podgórski

Adiunkt w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalista z zakresu planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzania wartością.

Prowadzi zajęcia z zakresu: podstaw finansów, zarządzania finansami, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów międzynarodowych oraz zastosowania narzędzi informatycznych w finansach. Autor wielu biznesplanów, projektów doradczych.

Autor i współautor artykułów z zakresu oceny projektów inwestycyjnych oraz rynku kapitałowego. Współautor książki „Finanse z arkuszem kalkulacyjnym’’.
https://www.linkedin.com/in/blazejpodgorski/?originalSubdomain=pl

ADRESACI SZKOLENIA 

 • Osoby zainteresowane problematyką automatyzacji pracy w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Osoby chcące poszerzyć swoje praktyczne umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym i językiem VBA.

CEL SZKOLENIA 

 • Przedstawienie podstaw języka VBA.
 • Wskazanie możliwości wykorzystania w praktyce różnych narzędzi Excela i edytora VBA.
 • Pokazanie możliwości automatyzacji pracy z arkuszem kalkulacyjnym.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

 • Nabycie umiejętności pisania prostych procedur w VBA
 • Przyspieszenie obróbki danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • Nauka pracy z edytorem VBA i przebudowa nagranych makr

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz