Warsztaty – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej 

Kliknij aby zapoznać się z filozofią studiowania Finansów w ALK.

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 2 dni
  • Termin szkolenia: 14-15 grudnia 2019
  • Cena szkolenia: 775 zł brutto (zw. z VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 525 zł brutto (zw. z VAT)

Cena: 775zł  

Sprawdź politykę cenową przedstawiającą korzyści finansowe płynące ze studiowania i uczestnictwa w szkoleniach w ramach zintegrowanego systemu nauczania

WARUNKI UCZESTNICTWA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie.

Rekrutacja online

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz