Sprawozdawczość finansowa 2 - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 2 dni (w godz. 8.45-15.45)
  • Termin szkolenia: 14-15 grudnia 2019
  • Cena szkolenia: 1000 zł brutto (zw. z VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 700 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Rachunkowość kreatywna  a rachunkowość agresywna. Przyczyny stosowania rachunkowości  agresywnej oraz  okoliczności i zdarzenia zwiększające ryzyko wystąpienia błędów lub oszustw księgowych.

2. Przykłady występowania nadużyć i nieprawidłowości w zakresie ujęcia, wyceny i prezentacji poszczególnych aktywów i pasywów

3. Przykłady występowania nieprawidłowości i nadużyć w zakresie przychodów i kosztów. Przykłady i skutki nieprawidłowej kapitalizacji kosztów

4. Zaawansowane zagadnienia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej: ujmowanie wyników na kontraktach długoterminowych, leasing, podatek odroczony

WYKŁADOWCY  

Dr Renata Dyląg jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Obok pracy naukowej i dydaktycznej pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości oraz z-cy dyrektora kolegium Zarządzania i Finansów ALK.

Jej zainteresowania naukowe to sprawozdawczość finansowa, w tym międzynarodowe standardy sprawozdawczości. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z obszaru rachunkowości, jak również współautorem książek i podręczników, m.in: Rachunkowość od podstaw (wydawnictwo WSPiZ, 2004) oraz Rachunkowość zarządcza (wyd. WPiA, 2009). Dr Dyląg jest wykładowcą zagadnień z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej  na studiach  podyplomowych i MBA. Ponadto przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej oraz  MSR/MSSF (współpracując m.in. z takimi firmami jak: Polska Akademia Rachunkowości, Instytut Rachunkowości i Podatków, BDO Numerica). Współpracuje z serwisami  ekonomiczno-prawniczymi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz MSR/MSSF; jest autorem komentarzy publikowanych w Vademecum Głównego Księgowego  (wyd. przez  Wolters Kluwer Polska

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz